Leerbedrijf in de wijk

De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid heeft diverse projecten in Apeldoorn-Zuid die gericht zijn op het bevorderen van het omzien naar elkaar. Eén van die projecten is het leerbedrijf in de wijk. Via dit leerbedrijf lopen studenten stage bij buurtbewoners in Apeldoorn-Zuid. Jong leert zo van oud en oud van jong! Studenten van onder andere het Hoornbeeck College en het ROC Aventus lopen zelfstandig een stage bij buurtbewoners thuis. Stagebegeleiders vanuit de Buurtcoöperatie begeleiden deze stages. Dit project is al sinds de start in 2015 een groot succes. Al vele tientallen studenten liepen stage in Apeldoorn-Zuid. Tientallen huishoudens kregen ondersteuning van de studenten. Het idee kwam van Judith Verschoor: “In de wijk bij bewoners thuis is enorm veel te leren. Veel verzorgingstehuizen sluiten en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Ik zag hier een grote kans voor een nieuwe manier van stagelopen. Zodoende is er een ‘leerbedrijf in de wijk’ ontstaan.”

Doel

Het doel achter het leerbedrijf is tweeledig. Enerzijds biedt het leerbedrijf een inspirerende en leerzame stage aan voor studenten. Anderzijds zorgen de studenten voor aanspraak, praktische ondersteuning en veel gezelligheid. Op deze wijze worden twee mensen blij van een stage. De studenten leren veel van de buurtbewoners. Anderzijds genieten zij ervan om hun kennis en kunde over te dragen aan de jongere generatie. Oudere buurtbewoners hebben zo een belangrijke taak naar de studenten toe. Deze buurtbewoners doen weer mee en worden betrokken. De studenten op hun beurt leren mensen kennen in hun eigen leefomgeving. Zij leren niet alleen praktische handelingen, maar vooral hoe ze in relatie kunnen gaan met buurtbewoners en die mens in zijn geheel te zien.

Werkwijze

Inmiddels is het leerbedrijf in de wijk erkend als leerbedrijf door het SBB. Deskundige stagebegeleiders zorgen voor de begeleiding van de studenten tijdens hun stage. Deze stagebegeleiders hebben een opleiding gekregen om de stages te begeleiden. Dit houdt concreet in dat studenten die stagelopen bij buurtbewoners thuis gezamenlijk starten om hun leerdoelen voor die dag te bespreken. De stagebegeleider onderhoudt ook het contact met de buurtbewoner en beoordeelt de stages. Judith Verschoor coördineert het leerbedrijf in de wijk en onderhoudt de contacten met scholen.

Iets voor jou?

Ben je op zoek naar een stageplaats voor jezelf of voor je studenten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Samen kijken we dan wat er mogelijk is! Op dit moment lopen met name studenten binnen zorg en welzijn stage. Wij denken echter graag mee of stages voor andere opleidingen mogelijk gemaakt kunnen worden! Contact opnemen kan via ons algemene telefoonnummer/mailadres, maar ook rechtstreeks met Judith Verschoor via judith@zuiddoetsamen.nl of 06 – 5268 0089.

BPV Plan

Meer informatie over hoe een stage eruit ziet vindt u in ons BPV-plan. BPV-plan leerbedrijf in de wijk van Zuid doet Samen februari 2020