De Heeze

‘De Heeze’ ontleent zijn naam aan een woord uit de Oergermaanse taal, waarin het ‘kreupelhout’ of ‘laag struikgewas’ betekent. De naam zal ongetwijfeld verwijzen naar het gebied zoals dit er tot nog niet zo heel lang geleden (!) bijlag. Slechts een klein aantal vrijstaande huizen in deze buurt stamt namelijk van voor de oorlog en de rest van het 32 ha grote gebied zal er toen nog wel als ‘een heeze’ hebben bijgelegen. Daar kwam pas tussen 1975 en 1980 een einde aan, toen het struikgewas moest wijken voor het bouwrijp maken van de grond voor de huidige bebouwing, die bijna helemaal uit rijtjeswoningen bestaat. Tot de meest recente bebouwing behoren twee appartementgebouwen (aan de Sikkel en aan de Haarhamer) en nog bijna fonkelnieuw is het wijkcentrum ‘de Graanhof’.

Vooral laagbouw en relatief veel groen
Vooral laagbouw en relatief veel groen

De Eendrachtstraat, de Jachtlaan, de Europaweg en de Koning Stadhouderlaan vormen de grenzen van de Heeze. Op de ongeveer 2400 inwoners tellen we slechts 7% niet-westerse allochtonen.

 Algemene voorzieningen

Winkels, enz.

Aan de Eendrachtstraat bevindt zich een discount supermarkt en een bloemenhandel. Verder is er verspreid door de wijk verschillende commerciële activiteit.

Religie, sport, onderwijs, zorg- en ontmoetingscentra, enz.

‘De Graanhof’ is een groot opgezet wijk- en ontmoetings- en zorgcentrum, met praktijken van huisartsen en fysiotherapeuten en een apotheek.

Gebouw ‘Vrijzicht’ noemt zich ook ‘wijkcentrum’ en is ’s avonds te huur voor vergaderingen, feesten en partijen. Overdag is het een kinderopvang. Als u er eens langsfietst en denkt: ‘jee, wat een vrolijke boel is het daar’ – dat komt omdat de fanfare er ook oefent!

Aan het Bakhuis is in een vrolijk omgebouwde kerk een andere kinderopvang gevestigd.

Het ‘Grand Café’ in de Graanhof is voor iedereen vrij toegankelijk. Iedere donderdagmorgen is hier bovendien een informatiepunt. Achter de Graanhof is men doende om er een buurttuin te realiseren.

Over café’s gesproken: hét buurtcafé is natuurlijk Café de Heze, aan de Heeze, maar ook snackbar Jan Patat (hoek Eendrachtstraat/Jachtlaan) is heel belangrijk voor de wijk.

Er zijn in de Heeze verschillende speelvelden van Jantje Beton. De wijkagent van De Heeze is Danny Klink. U kunt hem bereiken via 0900-8844.

 ‘Zuid Doet Samen’

De buurtassistent van Zuid Doet Samen is Tomaz Pattiapon. U kunt hem bereiken via 0683547365 of tomaz@zuiddoetsamen.nl