ALGEMEEN – WEETJES

APELDOORN-ZUID

(officieel Apeldoorn Zuid-West en Ugchelen). Hieronder vallen: de Brummelhof, de Heeze, de Vogelbuurt, de Staatsliedenbuurt, Westenenk, de Metaalbuurt, Componistenbuurt, Rivierenbuurt, Edelmetaalbuurt, Winkeweijert en Ugchelen

Stadsdeel wethouder: Jeroen Joon

Stadsdeel manager: Alan van Wemmenhove

Stadsdeelbeheerder (openbare ruimte): Tom van Timmeren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

WIJKAGENTEN (bereikbaar via 0900-8844):

Vogelkwartier & Brummelhof-West: Jaap Zandvliet

Spreekuur: iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur in het politiebureau aan de Europaweg 79

Brummelhof-Oost en Staatsliedenkwartier: Carl van Kasteel

Spreekuur: iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur in het politiebureau aan de Europaweg 79

Rivieren- en Componistenkwartier: Ruben Simons

Spreekuur: iedere donderdag van 16.00-17.00 uur in Buurthuis Maasstraat

De Heeze en omstreken, Metaalbuurt en Winkewyert: Danny Klink

Spreekuur: iedere maandag van 19.00-20.00 uur in de Graanhof 2

Ugchelen, Hoenderloo en Radio Kootwijk: Petra van Doorn

Spreekuur Ugchelen: iedere dinsdag van 19.00-20.00 in dorpshuis Ugchelens Belang

Zuid def 12-09-2014 300dpi - modified

In 2014 is de toekomstagenda voor het stadsdeel Zuid door de gemeente opgesteld, in samenwerking met de wijkraden en de diverse organisaties die in de wijk werkzaam zijn. Zij werken met elkaar samen in het Stadsdeelplatform Zuidwest onder leiding van de Stadsdeelmanager Saskia van Klaarbergen. Het doel is om de kwaliteit van het leven in de buurten in Zuid te verbeteren. Hiervoor is een zevental aandachtspunten geformuleerd: 

1. Verdere differentiatie van de woningvoorraad

2. Stimuleren van de zelfredzaamheid en de arbeidsparticipatie

3. Stimuleren van de plaatselijke economie

4. Bevorderen van de buurtcohesie, het creëren van ontmoetingsplekken

5. Meer gemeentelijke groenvoorzieningen

6. Organiseren van plekken voor de jeugd

7. Kwaliteit van de woningen verbeteren en verduurzamen