Rivierenbuurt

De grenzen van de Rivierenbuurt worden gevormd door de Marchantstraat, Kanaal-Zuid, de (of het) Haringvliet en de Oude Beekbergerweg. Er zijn in deze buurt, vergeleken met de andere buurten in Apeldoorn-Zuid, relatief veel flats. De eengezinswoningen die er zijn bestaan vooral uit rijtjeswoningen. Wat voor Apeldoorn in het algemeen geldt, valt ook in de Rivierenbuurt te zien: er wonen relatief veel ouderen en minder jongeren.

Het meest recente getal met betrekking tot het aantal inwoners binnen de wijk is 2835 mensen. Opgesplitst in 1410 mannen en 1425 vrouwen. De wijk wordt voor 15% door niet-westerse allochtonen bewoond.  Het totaal aantal huishoudens bedraagt 1330, wat neer komt op een gemiddelde van 2,1 personen per huishouden. De gemiddelde inkomens liggen wat onder het Nederlands gemiddelde.

Lage flats, waarmee de verplichte lift wordt voorkomen
Lage flats, waarmee de verplichte lift wordt voorkomen

 Algemene voorzieningen

Winkels en dergelijke

Daar waar de 1e Wormenseweg uitkomt bij de Maasstraat bevindt zich een winkelcentrum, met o.a. een grote discountsupermarkt.

Religie, sport, onderwijs, zorg- en ontmoetingscentra, enz.

Naast het winkelcentrum aan de Maasstraat vinden we in de Rivierenbuurt basisscholen, een kinderdagverblijf, huisartsen en andere voorzieningen op gezondheidsgebied, een buurthuis, een ‘Kulturhus’ en een kerk.

 Buurthuis Maasstraat – een actief ontmoetingscentrum met een scala aan dagactiviteiten, van samen theedrinken tot en met een eigen kleine hobbydrukkerij. Het buurthuis wordt goed bezocht, zowel door de Nederlandse bewoners uit de Rivierenbuurt en het Componistenkwartier, als door de bewoners van niet-westerse komaf.

Dok Zuid
Dok Zuid

‘Dok Zuid’ is een flink uit de kluiten gewassen wijkcentrum, met tal van voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek. Ook vindt u er zorginstanties en culturele instellingen, waaronder een dependance van de bibliotheek. Verder zijn er drie basisscholen in Dok Zuid ondergebracht (de Sebastiaanschool, De Reiziger en Het Kompas) en worden er (vergader-)zalen verhuurd. In de woonlagen boven het centrum vindt u zorgwoningen en woningen in de vrije verhuur.

Vlak naast Dok Zuid ziet u de Tabernakel kerk van de Nederlands Gereformeerde Gemeente, waar naast de reguliere diensten op zondag ook tal van activiteiten worden georganiseerd.

Handige weetjes

Wijkagent: Lucia Hettelaar – Twitter @polriviercomp – telefoon 09008844

Wijkraad-zuid: info@wijkraadapeldoornzuid.nl

‘Werkgroep de buren’: email: werkgroepdeburen@gmail.com

‘Zuid Doet Samen’

Mhamed Elouardi  is de buurtassistent van de Rivierenbuurt. U kunt hem bereiken via 06-83550560 of mhamed@zuiddoetsamen.nl