Vogelbuurt

Verschillende buurten en buurtjes in Apeldoorn-Zuid hebben ieder een eigen geschiedenis en uitstraling door bouwgolven van voor en na de tweede wereldoorlog. Het Vogelkwartier (ook wel ‘de Vogelbuurt’ genoemd) is de oudste wijk van Zuid. Deze buurt heeft, net als de Staatsliedenbuurt, een volks karakter. De wijk telt ruim 5.000 inwoners, verdeeld over meer dan 2.500 huishoudens, wat betekent dat er veel alleenstaanden in de wijk wonen.

De geografische begrenzing van de wijk is wat verwarrend. In de officiële wijkverdeling valt een gedeelte van de straten met een aan een vogel gerelateerde naam buiten haar grenzen. Op de grens van de Vogelbuurt en de Staatsliedenbuurt ligt een deel van het Zuiderpark, een van grootste parken van Apeldoorn. Het Zuiderpark is een belangrijke ontmoetingsplaats, waar regelmatig festiviteiten worden georganiseerd zoals viswedstrijden, circus en het festival ‘Bra-pop’. Voor de jeugd is er een flink uit de kluiten gewassen skatebaan. Ook is het Zuiderpark een belangrijke uitlaatplaats voor honden (met alle sociale contacten van hun ‘baasjes’ die daarbij horen!). Sinds 2012 vind je hier ook de zogenaamde ‘Trasition Town’. Dit is een kleine, openbare moestuin, waar op milieuvriendelijke en duurzame manier groentes en klein fruit worden verbouwd.

De hoogspanningsmasten behoren hier binnenkort tot het verleden
De hoogspanningsmasten behoren hier binnenkort tot het verleden

Algemene voorzieningen

Winkels enz.

Hét winkelcentrum van de Vogelbuurt is ‘Hart van Zuid’, oftewel het Adelaarsplein. Net als in de Staatsliedenbuurt zien we ook hier de weerspiegeling van de multiculturele bewoning van de wijk. Groenteboer ‘Altin Market’,  kapper ‘Innershine Beauty & Kapsalon’,  cafetarium De Talinger, chinees Indisch Restaurant Hong Kong en het ‘Cashino’ zijn alle van allochtone ondernemers.

Bekend is café ‘het Poortje’, een echte stamkroeg van Zuid.

Coffeeshop Powerflower en Casino Flash, beide aan de Arnhemseweg, maken het plaatje compleet. Hun bestaan is lange tijd door omwonenden bestreden, maar tegenwoordig is de strijdbijl begraven.

NB: Groenteboer Veeneman ( voorzitter van winkeliersvereniging Hart van  Zuid) organiseert samen met Hamer Witgoed (activiteitenclub Hart van Zuid) regelmatig evenementen, zoals een jaarlijkse braderie, een sinterklaasfeest en een kerstfeest.

Religie, sport, onderwijs, zorg- en ontmoetingscentra, enz.

Het Zuiderpark is een belangrijke ontmoetingsplaats, waar regelmatig festiviteiten worden georganiseerd zoals viswedstrijden, een circus en het festival ‘Bra-pop’. Voor de jeugd is er een grote skatebaan. Ook is het een belangrijke ontmoetingsplek voor hondeneigenaren (en hun honden).

Aan de Talingweg ligt een van de Turkse moskeeën van Apeldoorn; tevens een ontmoetingsplek voor de Turkse gemeenschap. De moskee valt onder verantwoordelijkheid van de overkoepelende organisatie Stichting Islamitisch Centrum Apeldoorn. Regelmatig is er gelegenheid buiten te genieten van Turkse maaltijden.

In de buurt vinden we een tweetal kerkgemeenschappen: de Gemeente van Apostolische Christenen en de Protestantse gemeente De Hofstad (PKN).

De Koningin Emma School en de Meester Lugtmeijer School zijn de basisscholen in deze buurt.

Buurthuis ’t Vogelnest vind je aan de Spreeuwenweg 1a en biedt van oudsher veel verschillende, wekelijkse activiteiten, zoals de kindermiddagen, naailes, taallessen, schaken, toneel etc. Je bent er op alle ochtenden welkom om gewoon gezellig een kopje koffie te komen drinken. Ook het tienercentrum Blitz is onderdeel van het buurthuis. Sinds 2014 is het buurthuis in ontwikkeling als Ontmoetingsplek, waardoor het activiteitenaanbod wordt uitgebreid met activiteiten voor mensen met een beperking. Vanaf 2015 zal hiervoor op alle dagdelen professionele begeleiding vanuit diverse zorgorganisaties aanwezig zijn.

In het Buurtsteunpunt Zuid werken het Leger des Heils Gelderland (zorg & welzijn) en Korps Apeldoorn (kerk) samen aan het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplaats voor de buurt. De activiteiten zijn: Koffietijd, Lunchuur, Gebedsgroep, AA-gespreksgroep voor alcoholverslaafden onder begeleiding van Ontwenningscentrum De Wending. Verder is er een Tweedehandskledingwinkel, Creatieve ochtend, en zijn er mogelijkheid voor Computergebruik en Bingo.

Woon-Zorgcentrum Avondzon (valt eigenlijk onder de Brummelhof, maar verzorgt ook mensen uit de Vogelbuurt) biedt plaats voor zorg aan ouderen, voor groepswonen, voor dementerende ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is een aantal plaatsen beschikbaar voor mensen met psychische en/of psycho-sociale problemen. Rondom Avondzon staan diverse zorgwoningen waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het woon-zorgcentrum.

Intercultura’ is een samenwerkingsproject met Stimenz. Het gaat hier om een inloophuis voor allochtone ouderen om te kunnen ontspannen, meedoen aan activiteiten en kennismaken met andere culturen. Nieuwe trend is het organiseren van activiteiten voor wijkbewoners buiten het centrum om.

Voor de kinderen binnen de buurt is er speeltuin De Zoemer aan de Talingweg. De speeltuin wordt gerund door vrijwilligers. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd binnen en buiten de speeltuin.

Aan de Arnhemseweg, hoek Kraaienweg, ligt de Joodse begraafplaats.

Wijkagent is Jaap Zandvliet
Algemeen nummer
0900 – 8844
Werkgebied
Vogelkwartier & Brummelhof-West

‘Zuid Doet Samen’

Anja ten Hove is de buurtassistent van Zuid Doet Samen voor de Vogelbuurt. U kunt haar bereiken via 0683550009, of anja@zuiddoetsamen.nl