Staatsliedenbuurt

De Staatsliedenbuurt (vaak ook het Staatsliedenkwartier genoemd) is een volks stadsdeel dat zich onder andere kenmerkt door de aanwezigheid van vrij veel lage flats en met relatief veel groen en een aantal langgerekte vijvers. De buurt biedt een aantrekkelijke woongelegenheid voor de lagere inkomensgroepen.  Het Staatsliedenkwartier is de minst welvarende buurt van Apeldoorn en mede daarom ontplooit de gemeentelijke overheid er, net als in het Vogelkwartier, verschillende initiatieven op sociaal gebied.

De buurt wordt heel multicultureel bewoond, wat je onder andere terugziet in een Poolse en een Turkse supermarkt en een slagerij die veel lams- en schapenvlees verkoopt. Bekend is hier ook de Molukse gemeenschap, vroeger de Ambonezen genoemd. Zij richtten in 1964 de Bethel Kerk op. Het karakteristieke kerkgebouw bevindt zich aan de kop van een van de vijvers, aan de Colijnstraat.

De Bethelkerk is tegenwoordig een afscheidscentrum (van Yarden)
De Bethelkerk is tegenwoordig een afscheidscentrum (van Yarden)

Algemene voorzieningen

 Winkels, enz.

Winkelcentrum de Kayershof (plaatselijk meestal aangeduid als ‘het Monseigneur Nolensplein’), met o.a. een discountsupermarkt, een witgoed- en elektronicazaak, een snackbar, een café en enkele middelgrote supermarkten met Turkse en Oost-Europese producten.

Religie, sport, onderwijs, zorg- en ontmoetingscentra, enz.

Molukse Bethel Kerk; tegenwoordig in gebruik als rouwcentrum (door Yarden)

Sporthal Zuiderpark

Buurtkamer Spiegelstraat

Speeltuin – Robbedoes is gelegen aan de Talmastraat en is sinds een aantal jaren openbaar. Naast deze openbare speeltuin staat, enigszins verscholen, het oude speeltuingebouwtje. Dit is tegenwoordig in gebruik als klein centrum voor ouderen,  voor activiteiten zoals gymnastiek, bingo en kaarten; in het bijzonder in de wintermaanden. Contactpersoon hiervoor is Gonnie van de Werff-Berends, Talmastraat 26 (055 5335641).

Voetballen – Iets verderop aan de Talmastraat ligt sinds 2013 een voetbalcourt voor de jeugd, die zich daar in het voetballen kan bekwamen.

Buurtteam Staatsliedenkwartier – Sinds een aantal jaren werkt het buurtteam nauw samen met buurtbewoners om de leefbaarheid in hun buurt en straten te bevorderen. Speerpunten van de actieve bewonersgroepen zijn o.a. welkom nieuwe bewoners, activiteiten voor jong en oud, buurtmoestuin, Robbedoesgebouw, netjes houden van de tuinen en een schone buurt. Het buurtteam bestaat uit Henriette (Jet) van de Goor (woonconsulent Ons Huis), Desmond Sagel (sociaal beheerder De Woonmensen), Carl van Kasteel (wijkagent) en staat onder leiding van Aart de Graaf (buurtregisseur Stimenz). Het primaire werkgebied ligt tussen de 1e Wormenseweg, de Goeman Borgesiusstraat, de Kayersdijk en de Colijnstraat. Voor meer informatie: Ama Mual, a.mual@stimenz.nl

 Scholen

Koningin Emma School

Meester Lugtmeijer School

Wijkagent is Carl van Kasteel
Algemeen nummer
0900 – 8844
Werkgebied
Apeldoorn: Wernem, Brummelhof-Oost, Staatsliedenkwartier, Kayersmolen-Noord

‘Zuid Doet Samen’

Mirjam van Essen is  buurtassistent in de staatsliedenbuurt. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-17284301 of mirjam@zuiddoetsamen.nl