BUURTCOÖPERATIE APELDOORN-ZUID

De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is opgericht om te helpen bij het opvangen van de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Onze leden (dit zijn in principe alle inwoners van Zuid) zijn de baas in deze sociale onderneming. Zo kan de Coöperatie de onderlinge contacten in de wijk bevorderen en de zorg optimaal houden. Natuurlijk maken wij daarbij gebruik van de krachten en sociale structuren die van oudsher in de buurten van Zuid aanwezig zijn.

De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is de overkoepelende organisatie. Daaronder vallen het grootste project Zuid Doet Samen (onder die naam is de Buurtcoöperatie bekend), het leerbedrijf in de wijk, de buurtacademie en het expertisecentrum.

Initiatiefnemers van deze Coöperatie zijn Mechelien Burghout en Ton Kunneman. Ton is 17 jaar gemeenteraadslid in Apeldoorn geweest en Mechelien 8 jaar. Zij is bovendien ook voorzitter van de wijkraad Zuid geweest. Beiden zijn sinds jaar en dag inwoners van Apeldoorn-Zuid en zij voelen zich met hart en ziel met hun buurt verbonden. Vanuit hun ervaring in het politieke bedrijf op gemeenteniveau en in de wijkraad kunnen zij als geen ander inschatten welke problemen er te verwachten zijn op het gebied van zorg en participatie in het kader van de omvangrijke wijzigingen binnen de wmo.

Maar nog sterker speelde hun betrokkenheid mee bij de gewone burgers in de wijk. Mensen die aan den lijve zullen gaan ondervinden wat alle nieuwe zorgmaatregelen voor hen gaan betekenen. Dit opgeteld bij hun wens om iets te kunnen betekenen voor hun eigen omgeving, leidde tot hun initiatief om in eind 2013, samen met een aantal andere inwoners van Zuid, de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid op te richten. Naar buiten staat deze coöperatie bekend als ‘Zuid Doet Samen’.

In 2014 is begonnen met de intensieve opleiding van een team van mannen en vrouwen tot buurtassistent. Het theoretisch gedeelte van drie maanden is vóór de zomervakantie afgesloten en daarna is, vanaf augustus 2014, met de praktijk begonnen. De buurten van Zuid zijn verdeeld onder de assistenten en in elke buurt is nu een vast team van deze goed opgeleide mensen aan het werk om de bewoners te ondersteunen bij het optimaal houden van hun welzijn en bij het verkrijgen van de zorg waar zij recht op hebben. ‘Zuid Doet Samen’ werkt overigens nauw samen met de bestaande zorginstanties en met veel andere vrijwilligers.

 Waar kunnen wij u zoal bij ondersteunen?

  • Bij het keukentafelgesprek met de gemeente, over welke zorg u nodig heeft
  • Bij het zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen
  • Bij het krijgen van de huishoudelijke hulp waar u recht op heeft
  • Bij het deelnemen aan dagopvang (om uw mantelzorgers te ontlasten)
  • Bij het leggen van contacten tussen u en andere mensen in uw buurt
  • Bij het optimaal houden van uw persoonlijke begeleiding en uw thuiszorg
  • Bij het vinden van de weg in het doolhof van financiën, formulieren, regeltjes en instanties
  • Bij het maken van een vuist bij onderhandelingen met zorgverzekeraars
  • Bij financiële problemen en werkeloosheid