Uitnodiging Jaarvergadering

Apeldoorn, 20 augustus 2021

Betreft: UITNODIGING jaarvergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Beste meneer of mevrouw,

Het bestuur van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid nodigt u van harte uit om op de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen op maandagavond 13 september om 19:30 (inloop 19:00) in de Hofstadkerk (Hofveld 52 Apeldoorn). Graag vooraf even aanmelden via 055 – 312 5076 of info@zuiddoetsamen.nl

Coronamaatregelen

Bij de ledenvergadering dient 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden, daarom houden we de jaarvergadering in de Hofstadkerk. Bij binnenkomst moet u uw handen te desinfecteren, meten wij uw temperatuur en noteren we uw contactgegevens. Bij griep- en verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven. 

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Notulen vorige jaarvergadering (26 oktober 2020) 

4. Verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar

5. Benoeming van accountantsbureau Boon voor de controle van de jaarstukken

6. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over 2020

7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur over 2020

8. Burgercoalitie tegen armoede en werkloosheid

9. Toekomstbestendig maken juridische structuur

10. Wijzigingen bestuur 

11. Rondvraag

12. Sluiting

Hieronder vindt u het jaarverslag over 2020, de notulen van de vorige jaarvergadering en de officiële jaarcijfers. U kunt deze gegevens ook verkrijgen in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Desgewenst kunt u deze ook thuisbezorgd krijgen, neem daarvoor contact op via 055 – 3125076. 

Graag tot maandag 13 september!

Met hartelijke groet,

– namens het bestuur –

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid