Tweede Kamerleden op bezoek in Ons Honk

Tweede Kamerleden, andere politici, medewerkers van Zuid Doet Samen en medewerkers & studenten vanuit het Hoornbeeck College gingen met elkaar in gesprek.
Tweede Kamerleden, lokale politici, medewerkers van Zuid Doet Samen en medewerkers & studenten vanuit het Hoornbeeck College gingen met elkaar in gesprek.

Op maandag 13 juni brachten enkele Tweede Kamerleden een bezoek aan Zuid Doet Samen (officieel: Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid). Dit om met eigen ogen te zien hoe een burgerinitiatief zoals de Buurtcoöperatie in de praktijk werkt. In buurthuis Ons Honk gingen Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Roloef Bisschop (SGP) en Grace Tanamal (PvdA) in gesprek met medewerkers van de Buurtcoöperatie en leerlingen en docenten van het Hoornbeeck College.

Na een introductie over wat de Buurtcoöperatie doet, werd er wat meer verteld over welke (grote) hobbels er genomen zijn tijdens de oprichting van de Buurtcoöperatie. Vervolgens deelde wethouder Paul Blokhuis zijn ervaringen vanuit de gemeente met de Buurtcoöperatie. Verder kwamen in het opbouwend-kritische gesprek diverse onderwerpen naar voren, zoals: hoe zorg je ervoor dat je genoeg leden hebt om te kunnen zeggen dat de Coöperatie van de hele wijk is? En wat zijn de succesfactoren voor de buurtcoöperatie? En wat kan de politiek doen om meer ruimte te maken voor burgerinitiatieven?

Een ander onderwerp betrof de zorgen die leven rondom de doorstroom van mbo niveau-2 leerlingen naar de arbeidsmarkt. Via de Buurtcoöperatie lopen leerlingen helpende zorg en welzijn van twee mbo-scholen stage bij buurtbewoners thuis. Daarin betekenen zij enorm veel voor de buurtbewoners en andersom leren de studenten veel van de buurtbewoners. Maar zorgverzekeraars hebben als beleid dat zij deze zorg niet vergoeden. En dat betekent dat veel niveau-2 leerlingen geen baan kunnen vinden. Een grote zorg voor zowel de Buurtcoöperatie als de aanwezigen vanuit het Hoornbeeck College. Dit probleem staat nu duidelijk op het netvlies van de aanwezige Kamerleden.

De Buurtcoöperatie kijkt terug op een nuttige en opbouwende middag en is blij met de betrokkenheid en enthousiasme dat de Kamerleden hadden.

RTV Apeldoorn maakte een mooie reportage van deze middag: