Tag archieven: featured

Zuid Doet Samen in beeld

Zuid Doet Samen staat volop in de belangstelling van de media. Zo heeft RTV Apeldoorn diverse malen een reportage over ons gemaakt. Deze kunt u hieronder bekijken. 

Zo maakte RTV Apeldoorn in november 2016 een filmpje over hoe Zuid Doet Samen zich het eerste jaar ontwikkeld heeft. Dit filmpje geeft een mooi beeld van wat wij zoal doen.

Al eerder (juni 2015) maakte RTV Apeldoorn een vergelijkbaar filmpje:

 

Op maandag 13 juni brachten enkele Tweede Kamerleden een bezoek aan Zuid Doet Samen (officieel: Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid). Dit om met eigen ogen te zien hoe een burgerinitiatief zoals de Buurtcoöperatie in de praktijk werkt. In buurthuis Ons Honk gingen Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Roloef Bisschop (SGP) en Grace Tanamal (PvdA) in gesprek met medewerkers van de Buurtcoöperatie en leerlingen en docenten van het Hoornbeeck College.

 

Voor Zuid Doet Samen is luisteren naar bewoners en hierop aansluiten zeer belangrijk. Onze buurtassistenten bellen dagelijks huis aan huis aan in Zuid om met u in contact te komen. Daarnaast organiseren wij ook bijeenkomsten in de wijk om met u in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld tijdens een aantal themabijeenkomsten die wij in het najaar van 2015 hielden. Hieronder kunt u een verslag bekijken van RTV Apeldoorn over deze bijeenkomsten.

 

Op zondag 20 september organiseerde Zuid Doet Samen met veel vrijwilligers en andere organisaties die in de wijk actief zijn het Samen Zuid Event. Hieronder kunt u de reportage die RTV Apeldoorn hierover maakte bekijken.

 

Iedere tweede vrijdag van de maand (tussen 12 en 13 uur) maken onze buurtassistenten samen met RTV Apeldoorn het radioprogramma ‘Het Geluid van Zuid’. Dit gezellige praatprogramma wordt live uitgezonden vanuit buurthuis Ons Honk, Sperwerlaan 18. U bent van harte welkom om een keertje mee te luisteren. Koffie/thee en een broodje staan vanaf 11:30 uur voor u klaar! Hieronder kunt u een uitzending van dit programma terugluisteren.

Zuid Doet Samen op bezoek

Onze buurtassistenten bellen huis aan huis aan in heel Zuid. Ieder doet dat in zijn eigen buurtje om te horen wat er speelt. Zo kunnen wij verbindingen leggen op straat- en buurtniveau. Uw buurtassistent gaat graag met u in gesprek!

Average - 016 IMG_1057-B_resize_resize

 

 

 

 

 

 

 

In zo’n gesprek kunnen allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, wonen en welzijn aan de orde komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over het aanvragen van voorzieningen via de WMO, over langer thuis blijven wonen, over eenzaamheid of over buurtactiviteiten.

Elk buurtje van Zuid heeft zijn eigen buurtassistent. Die belt in dat buurtje huis aan huis aan om zo met zoveel mogelijk buurtbewoners in contact te komen. Hierdoor weten onze buurtassistenten goed wat er speelt per buurtje. Door geen deur over te slaan, komen wij niet alleen in contact met mensen met een vraag, maar juist ook met mensen die wat te bieden hebben.

Over het algemeen zijn de mensen geïnteresseerd en niet zelden worden de assistenten binnen gevraagd om wat verder te praten. Eén van de doelen van Zuid Doet Samen is om mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen; vooral als er wensen zijn op het gebied van bijvoorbeeld samen wandelen, winkelen, fietsen of gewoon eens bij elkaar langs te gaan om bij een kopje thee wat met elkaar bij te praten. Of om iets voor de ander te doen, zoals een klusje in huis of een boodschapje doen.

 

Veranderingen in de zorg

Niemand heeft u iets gevraagd!

Nederland heeft een goede gezondheidszorg en wij zijn relatief gezond. Maar er gaat wel veel geld in die gezondheidszorg zitten. Omdat de kosten maar bleven stijgen, moest er iets veranderd worden. In ieder geval moest die kostenstijging worden gestopt, en dat is gelukt. De gemeenten hebben een veel grotere rol gekregen in de uitvoering van de gezondheidszorg. Onder het motto ‘de gemeente staat dichter bij de klant’ werden zij de aangewezen instantie om geld te besparen. En die besparing is gelijk maar ingeboekt: de gemeenten kregen domweg minder geld.

Ook is besloten dat ouderen – en mensen die een handicap hebben – langer thuis moeten blijven wonen. Dat is per slot van rekening goedkoper. Dat deel van de operatie lijkt dus gelukt. Maar is het nu zoveel beter geworden?Althans in de ogen van de bewoners van Nederland?

De bewoners van Apeldoorn-Zuid hebben zich verenigd in een buurtcoöperatie onder het motto ‘Zuid Doet Samen’. Want dat was immers de bedoeling: de buurt moest ingezet gaan worden bij de ondersteuning van haar eigen bewoners. Ons uitgangspunt was daarbij: we gaan datgene leveren wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben.

In 2015 hebben we meer dan 2000 gesprekken met buurtbewoners gevoerd, onder meer om erachter te komen welke behoeftes en wensen er onder de mensen leven. Een van de meest genoemde problemen die we daarbij tegenkwamen was eenzaamheid. En (dus) wat het meest nodig bleek: contact met mensen.
In de ervaring van de bewoners hebben de systeemveranderingen in de zorg daar negatief aan bijgedragen. De formele hulpverlener dient zich te beperken tot het technische deel van het beroep, net zoals een monteur een motor repareert of onderhoudt. Dat de klant het minstens net zo belangrijk vindt om een praatje te kunnen maken, is daarbij niet aan de orde. Daar is geen tijd voor ingepland en dat gaat dus niet door. Het kan voorkomen dat een klant op een dag zes ‘monteurs’ op bezoek krijgt, ieder voor zijn of haar eigen ‘onderdeel van de motor’. Maar toch voelt de klant zich niet serieus genomen, omdat niemand naar hem of haar luistert. En dat gevoel van niet serieus genomen worden, roept gevoelens van eenzaamheid op.

Bij meer dan 150 bewoners leveren wij nu die sociale aandacht, in allerlei vormen. En daar blijkt een enorme behoefte aan te bestaan! We voeren regie over complexe zorgvraagstukken, niet omdat we specialisten zijn, maar omdat de bewoner ons vertrouwt. We organiseren ontmoetingsbijeenkomsten, we coördineren begeleiden ondersteuning door stagiaires bij de mensen thuis en we brengen actieve buurtbewoners in contact met mensen die behoefte hebben aan zo’n contact. We matchen buurtbewoners die elkaar kunnen ondersteunen en last but not least hebben wij buurtassistenten die de regie voeren over die processen in een fijnmazig netwerk van buurten en buurtjes in Apeldoorn-Zuid.

Voor ons is wel duidelijk wat de bewoners willen. Maar het zal nog wel enige tijd duren voordat dit is doorgedrongen in de verkokerde systemen van zorgaanbieders en overheidsregisseurs van de zorg. De gemeente Apeldoorn doet geweldig haar best om ons te ondersteunen, maar zit ook met het dilemma dat wat wij doen niet gemakkelijk te vangen is in hun bestaande kaders en denkstructuren. Daarin zijn wij een beetje een buitenbeentje, en ook wel een beetje ‘de luis in de pels’. Maar wij laten de bewoners van Apeldoorn Zuid in ieder geval niet in hun sop gaarkoken. Onze buurtassistenten staan graag klaar voor de bewoners van Apeldoorn-Zuid!

Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid