Gemeente op bezoek bij Zuid Doet Samen

Op donderdagmiddag 16 oktober stond alles klaar in Dok Zuid om de mensen van de gemeente te ontvangen die zich in Apeldoorn op bestuurlijk niveau met de veranderingen in de zorg bezighouden. Het programma bestond uit a) een toelichting door Mechelien Burghout en Ton Kunneman over de aansluiting op hun eerdere presentatie aan de gemeente van afgelopen juni in het stadhuis en b) een presentatie door de buurtassistenten over hun opleiding en werk.

IMG_1402

 

In de pauze gingen de buurtassistenten van ‘Zuid Doet Samen’ en de gemeentevertegenwoordigers met elkaar in een informatief gesprek. Daarna vertelde Dr. Joke de Vries van het Expertisecentrum voor Menselijke Waarden en Professionaliteit over haar ervaringen bij de opleiding van de buurtassistenten met haar cursus ‘Naar een gezondheidsgerichte benadering’. Daarnaast haakte ze in op het rapport ‘De Kanteling als Kompas’ (onderzoek Sturing Zorg en Welzijn) van de Rekenkamercommissie van gemeente Apeldoorn, verschenen in september 2014. Tot slot ging Joke ook nog in op het project om de effecten van de deur-tot-deur benadering van Zuid Doet Samen wetenschappelijk te volgen en te analyseren. We kijken met plezier op deze middag terug!

Geen pleinvrees bij team Zuid Doet Samen

Op de markt op het Schubertplein, achter de kraam met de loempia's uit Viet-Nam, spreekt Aart met een geïnteresseerde voorbijganger
Op de markt op het Schubertplein, achter de kraam met de loempia’s uit Viet-Nam, spreekt Aart met een geïnteresseerde voorbijganger

Sinds september staan leden van het team van ‘Zuid Doet Samen’ iedere vrijdagochtend op drie van de pleinen in Apeldoorn-Zuid: het Schubertplein, het Adelaarsplein en het Monseigneur Nolensplein (beter bekend als winkelcentrum ‘de Kayershof’). Het doel is in de eerste plaats om de bewoners met het bestaan van ‘Zuid Doet Samen’ vertrouwd te maken, en soms kunnen zij de mensen ook al gelijk handige informatie geven over de veranderingen in de zorg. Want iedereen weet wel dat er veel veranderen gaat, maar hoe en wat nu precies, dat is vaak toch nog niet helemaal duidelijk. De mensen van het team kunnen de bewoners die daarin geïnteresseerd zijn ook gelijk lid maken van de buurtcoöperatie. Dat kost een tientje per jaar, oftewel: nog geen 85 cent per maand.

426+ - IMG_1288 - modified_resize