Welkome mee-eter op High Tea in Ons Honk

Wethouder Blokhuis ging met heel wat gasten van de High Tea in gesprek
Wethouder Blokhuis ging met heel wat gasten van de High Tea in gesprek

Tijdens de feestelijke High Tea in Ons Honk (georganiseerd door de studenten van het Hoornbeeck College die stage lopen in Apeldoorn Zuid, via het leer/werkproject van Zuid Doet Samen) schoof ook wethouder Paul Blokhuis aan. De wethouder (met onder andere Zorg en Welzijn in z’n portefeuille) maakte er een ware stoelendans van en ging van de ene naar de andere tafel om met de gasten te praten over hun wel en wee. Duidelijk werd wel dat iedereen heel graag wil dat Zuid Doet Samen nog heel lang met deze leuke activiteiten, waarmee de onderlinge banden in Apeldoorn Zuid worden verstevigd, door zal kunnen gaan.

‘Zuid Doet Samen’ en wijkraad Zuid slaan handen ineen

ZDS_logo_vierkantlogo wijkraad

 

 

 

Wijkraad Apeldoorn Zuid en buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid (‘Zuid Doet Samen’) gaan vanaf half februari 2015 met elkaar samenwerken. Door deze samenwerking wordt het makkelijker om de gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken: de kracht en de mogelijkheden van de buurten in Zuid zichtbaar maken en de onderlinge saamhorigheid versterken. Hierdoor wordt Zuid leefbaarder en sociaal krachtiger.
De wijkraad is vooral sterk op fysiek gebied en wij van ‘Zuid Doet Samen’ vooral op sociaal vlak. De wijkraad onderhoudt goede contacten met de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld politie en woningcoöperaties. ‘Zuid Doet Samen’ werkt met haar buurtassistenten, die bij alle bewoners in de buurten van ‘Apeldoorn onder het spoor’ langsgaan. Hierdoor weten we goed wat er speelt in Zuid en kunnen mensen met vragen op het gebied van de zorg efficiënt worden geholpen.
Klachten, vragen en suggesties die tot het werkgebied van de wijkraad behoren worden door ‘Zuid Doet Samen’ doorgezet naar de wijkraad. Andersom verwijst de wijkraad ook door naar de buurtcoöperatie. Samen staan beide sterker tegenover gemeente en instellingen en hierdoor worden de wensen van de bewoners van Zuid beter gehoord en gediend. Door het bundelen van beide specialismen staan beide organisaties sterker tegenover andere instellingen, als er hiermee onderhandeld moet worden. Verder gaan de wijkraad en de buurtcoöperatie samen promotie- en voorlichtingsactiviteiten organiseren, en leden en vrijwilligers werven.

Gerjan van Engelenhoven (Wijkraad Zuid) en Ton Kunneman (Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid) bezegelen de nieuwe samenwerking
Gerjan van Engelenhoven (Wijkraad Zuid) en Ton Kunneman (Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid) bezegelen de nieuwe samenwerking

Volle bak in buurthuis ‘Ons Honk’!

[01] aIMG_3259 - d

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in buurthuis Ons Honk aan de Sperwerlaan 18  gaven de buurtbewoners aan dat ze erg blij waren dat het buurthuis dankzij de buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid weer open is gegaan.

Ons Honk wordt niet alleen de thuishaven van de buurtassistenten van ‘Zuid Doet Samen’, maar ook worden er bijvoorbeeld jongeren opgeleid die als ‘helpende’ in Zuid aan de slag gaan. Verder komen er flexwerkplekken voor medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties die in Zuid werkzaam zijn, en ook komt er opvang voor mensen met geheugenproblemen, om hun mantelzorgers te ontlasten. In de ochtenden komt er vrije inloop, om een kopje koffie te drinken, een gesprekje te voeren of een krantje te lezen. Tussen de middag komen de buurtassistenten van ‘Zuid Doet Samen’ lunchen, en naar verdere invulling wordt nog gekeken. De moestuintjes voor de jeugd blijven in ieder geval in stand.

Vanuit de zaal kwamen allerlei vragen en suggesties. Kunnen we de buurtbarbecue hier weer organiseren? Kan de Buurtpreventie hier weer vergaderen? Dit waren de makkelijkste vragen en die konden ter plaatse meteen met ‘ja’ beantwoord worden. Maar er werden ook plannen voorgelegd die nog nader uitgewerkt gaan worden, zoals eens per week koken en samen eten, het oprichten van een koor voor mensen die wel willen zingen maar dat (nog ) niet kunnen, het inrichten van een speeltuintje op het erf van Ons Honk, het vieren van verjaardagsfeesten in Ons Honk, en ga zo maar door.

‘Wij stellen het buurthuis weer open, maar we hebben geen geld om activiteiten te organiseren. Die activiteiten verwachten wij van jullie!’ sprak Ton Kunneman tot de zaal. Er werden al gelijk twee werkgroepen van buurtbewoners samengesteld. Eén voor het ‘Buurthuis Binnen’ die zich gaat bezighouden met het bedenken en organiseren van activiteiten en één voor het ‘Buurthuis Buiten’, waarin gepraat gaat worden over de inrichting van het erf naast Ons Honk en over de veiligheid van de spelende kinderen op het erf en op straat.

‘Wordt vervolgd’ dus!

HET GELUID VAN ZUID

Volgende GELUID VAN ZUID over de COMPONISTENBUURT

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (‘Zuid Doet Samen’) en RTV Apeldoorn zijn in januari 2015 gestart met een nieuw radioprogramma met de veelzeggende naam het ‘Geluid van Zuid’.

In iedere uitzending komen inwoners van de verschillende buurten in Apeldoorn-Zuid aan het woord en vertellen over hun beleving van het wonen in hun buurt. Apeldoorn-Zuid kent 12 buurten en buurtjes met een relatief grote sociale verscheidenheid en onderlinge verbondenheid. Het ‘Geluid van Zuid’ gaat vooral naar die sociale verbondenheid op zoek.

Barend Mulder was één van de gasten in de eerste uitzending van 'Het Geluid van Zuid' over de Vogelbuurt
Barend Mulder was één van de gasten in de eerste uitzending van ‘Het Geluid van Zuid’ over de Vogelbuurt

Het programma wordt gepresenteerd door de buurtassistenten Erik Mager en André van der Nat. In de eerstvolgende uitzending op vrijdag 10 april staat de Rivierenbuurt centraal.

Op iedere tweede vrijdag van de maand, van 12:00 tot 13:00 uur, kunt u het programma beluisteren op RTV Apeldoorn. Het ‘Geluid van Zuid’ wordt opgenomen in de wijk: de studiolocatie voor deze afleveringen is Café de Vrijbuiter op het Schubertplein. Inwoners van Zuid zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en om mee te praten!

Vrijbuiter
De buurtstudio van ‘Het Geluid van Zuid’ vindt u iedere tweede vrijdag van de maand in café De Vrijbuiter, aan het Schubertplein

Informatie over de ontvangst van het programma van RTV Apeldoorn vind je op hun site: www.rtv-apeldoorn.nl

Verdere informatie: Buurtcoöperatie ‘Zuid Doet Samen’

Telefoon 06 372 845 86 (Ton Kunneman)

Erik Mager: erik@zuiddoetsamen.nl

Het honk van Zuid Doet Samen wordt… Ons Honk!

Onz Honk
Het honk van Zuid Doet Samen wordt… Ons Honk!

Zuid Doet Samen was al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie om wat concreter om te kunnen gaan met de doelstellingen van de coöperatie: de verbetering van het welzijn van de buurtbewoners en de versterking van hun onderlinge verbondenheid. Met andere woorden: iets nuttigs en tegelijk iets leuks toevoegen aan de alledaagsheid van het leven van de mensen die dergelijke afwisseling wel kunnen gebruiken.

We kunnen op dit moment nog niet te veel op de muziek vooruitlopen, maar wel is duidelijk dat de locatie is gevonden: het sinds enige tijd leegstaande buurthuis ‘Ons Honk’ aan de Sperwerlaan. Voor wat betreft de invulling met activiteiten en programma’s wil Zuid Doet Samen eerst het oor te luisteren leggen bij de toekomstige gebruikers van dit mooie pand, dat zich voor een scala aan mogelijkheden leent. Over hoe we dat gaan aanpakken en wanneer, leest u binnenkort meer op onze site!

Buurtassistenten gediplomeerd

Diplomaz - compi

Op 18 december was het zo ver: de elf cursisten die in het voorjaar bij ‘Zuid Doet Samen’ aan hun opleiding tot buurtassistent begonnen, kregen hun diploma uitgereikt. Dat wethouder Johan Kruithof deze diploma-uitreiking voor z’n rekening nam is niet toevallig: niet alleen is Kruithof stadsdeel wethouder Zuid-West (de wijk Zuid en het dorp Ugchelen), maar hij was vóór zijn politieke loopbaan bovendien jarenlang werkzaam bij een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. En als we het over Zuid Doet Samen en de buurtassistenten hebben, dan hebben we het over die maatschappelijke ontwikkeling!

Na drie maanden gestudeerd te hebben op de theoretische kennis over de zorg in het algemeen en over de veranderingen in de Wmo in het bijzonder, hebben de cursisten kennis gemaakt met de praktijk en ervaring opgedaan met huisbezoeken en met het geven van voorlichting en informatie in de buurten van Zuid. Alle elf cursisten ontvingen hun diploma en gaan vanaf 2015 verder met hun werk als buurtassistent. Acht van hen treden in dienst van Zuid Doet Samen en drie assistenten blijven als vrijwilliger aan ZDS verbonden. Zo kan deze coöperatie zich blijven inzetten voor de verbetering en versterking van de sociale structuren in Apeldoorn Zuid, huisbezoeken afleggen, de mensen wegwijs maken in al die zorgwetten en assistentie verlenen bij de contacten van zorgvragers met ‘het zorgloket’ bij de gemeente en de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.

Als buurtcoöperatie werkt Zuid Doet Samen in de eerste plaats voor haar leden, maar niemand klopt er tevergeefs aan. De mensen van Zuid Doet Samen zijn altijd dichtbij; ze zijn de altijd wakkere en alerte spinnen in het grote web van de zorg. En voor wie eigenlijk helemaal niet zo van spinnen houdt: die buurtassistenten van Zuid Doet Samen (die u herkent aan hun opvallende blauwe jassen) helpen u gewoon graag verder op het gebied van langer zelfstandig blijven wonen en wie en wat daarbij behulpzaam kan zijn.

Diplomaz - vincent

ZUID DOET SAMEN met… het Hoornbeeck College

Het Hoornbeeck College is in de ‘Keuzegids’ van het Middelbaar Beroeps Onderwijs al voor de zesde keer op rij verkozen tot het beste ROC (Regionaal Onderwijs Centrum) van Nederland. Die gids laat zien hoe de verschillende colleges in het middelbaar beroepsonderwijs scoren op onderdelen als studenttevredenheid, slagingspercentages en beoordelingen door de onderwijsinspectie. Dat is dus goed gezelschap voor ‘Zuid Doet Samen’!

Eén van de opleidingen die je aan het Hoornbeeck College kunt volgen is die van ‘Helpende Zorg en Welzijn’. De leerlingen die deze opleiding volgen willen van de zorg hun vak maken. ‘Zorgen’ is helemaal hun ding: ze genieten ervan om te kunnen helpen. Maar om dat professioneel te kunnen doen, heb je er wel een goede opleiding voor nodig, en bij een goede opleiding hoort een goed begeleide stage.

Mevrouw Jenneke Haase (hier tijdens de opname van het 'Geluid van Zuid') begeleidt de stagiairs vanuit het Hoornbeeck College
Mevrouw Jenneke Haase (hier tijdens de opname van het ‘Geluid van Zuid’) begeleidt de stagiairs vanuit het Hoornbeeck College

Zuid Doet Samen en het Hoornbeeck College hebben elkaar gevonden bij het bieden van zulke praktijkervaring aan deze jongeren, die zich willen oefenen in hun verzorgende, begeleidende en huishoudelijke taken. Eind november 2014 zijn 9 leerlingen van de opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ bij Zuid Doet Samen ‘ingestroomd’ en begonnen aan hun stage van tien weken. Bij het schrijven van deze ’tussenstand’ kunnen we zeggen dat zowel de studenten als de ouderen deze stage als zeer succesvol ervaren. Door deze nieuwe contacten weten we ook dat er ouderen zijn die deze jongeren graag iets leren, in de trant van ‘vroeger deden wij dat en dat zo en zo’. Zo zijn er al studenten die nu precies weten hoe je ‘draadjesvlees’ moet klaarmaken! Dat is niet alleen leuk voor de degene die dat heeft kunnen doorgeven, maar het kan ook heel goed van pas komen in hun toekomstig werk als helpende.

En dat deze jongeren echt super gemotiveerd zijn, mag wel blijken uit het feit dat ze – geheel op eigen initiatief! – op 17 december een zeer geslaagde kerstlunch voor al hun nieuwe stage contacten georganiseerd hebben in buurthuis ‘Ons Honk’.

Lunz - dec 14

In februari loopt deze eerste stageperiode af en het is nu al wel duidelijk dat Zuid Doet Samen en het Hoornbeeck College hiermee samen verder zullen gaan en dat er nog (veel) meer studenten zullen volgen. En dat gaat veel verder dan alleen het bieden van huishoudelijke hulp en gezelschap: voor de studenten is dit een belangrijke praktijkervaring, waarbij voor velen ‘het kwartje valt’ van de theorielessen. Voor de ouderen waar de studenten langsgaan is het duidelijk een belangrijke verbetering van hun welzijn en welbevinden. De mensen die het leuk vinden om ook als stage adres te worden opgenomen, kunnen dit met een mailtje laten weten aan mechelien@zuiddoetsamen.nl of bellen met 06 372 845 86.

Voorlichting over veranderingen in de zorg

Over het thema ‘Veranderingen in de zorg’ gaf ‘Zuid Doet Samen’ tussen eind oktober en half november vier voorlichtings-bijeenkomsten in de verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid. De avonden waren een overtuigend succes en er is volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en met de mensen van het team van ‘Zuid Doet Samen’ te praten.

De avonden werden georganiseerd in De Graanhof (dinsdagavond 28 oktober), Buurthuis Maasstraat (woensdagavond 29 oktober), de Alliage (donderdagavond 6 november) en in de Avondzon (op dinsdagavond 11 november).

Graanhof 002

Maasstraat from IMG_1703 - modified
Veel belangstelling en een levendige discussie

 

Gemeente op bezoek bij Zuid Doet Samen

Op donderdagmiddag 16 oktober stond alles klaar in Dok Zuid om de mensen van de gemeente te ontvangen die zich in Apeldoorn op bestuurlijk niveau met de veranderingen in de zorg bezighouden. Het programma bestond uit a) een toelichting door Mechelien Burghout en Ton Kunneman over de aansluiting op hun eerdere presentatie aan de gemeente van afgelopen juni in het stadhuis en b) een presentatie door de buurtassistenten over hun opleiding en werk.

IMG_1402

 

In de pauze gingen de buurtassistenten van ‘Zuid Doet Samen’ en de gemeentevertegenwoordigers met elkaar in een informatief gesprek. Daarna vertelde Dr. Joke de Vries van het Expertisecentrum voor Menselijke Waarden en Professionaliteit over haar ervaringen bij de opleiding van de buurtassistenten met haar cursus ‘Naar een gezondheidsgerichte benadering’. Daarnaast haakte ze in op het rapport ‘De Kanteling als Kompas’ (onderzoek Sturing Zorg en Welzijn) van de Rekenkamercommissie van gemeente Apeldoorn, verschenen in september 2014. Tot slot ging Joke ook nog in op het project om de effecten van de deur-tot-deur benadering van Zuid Doet Samen wetenschappelijk te volgen en te analyseren. We kijken met plezier op deze middag terug!

Geen pleinvrees bij team Zuid Doet Samen

Op de markt op het Schubertplein, achter de kraam met de loempia's uit Viet-Nam, spreekt Aart met een geïnteresseerde voorbijganger
Op de markt op het Schubertplein, achter de kraam met de loempia’s uit Viet-Nam, spreekt Aart met een geïnteresseerde voorbijganger

Sinds september staan leden van het team van ‘Zuid Doet Samen’ iedere vrijdagochtend op drie van de pleinen in Apeldoorn-Zuid: het Schubertplein, het Adelaarsplein en het Monseigneur Nolensplein (beter bekend als winkelcentrum ‘de Kayershof’). Het doel is in de eerste plaats om de bewoners met het bestaan van ‘Zuid Doet Samen’ vertrouwd te maken, en soms kunnen zij de mensen ook al gelijk handige informatie geven over de veranderingen in de zorg. Want iedereen weet wel dat er veel veranderen gaat, maar hoe en wat nu precies, dat is vaak toch nog niet helemaal duidelijk. De mensen van het team kunnen de bewoners die daarin geïnteresseerd zijn ook gelijk lid maken van de buurtcoöperatie. Dat kost een tientje per jaar, oftewel: nog geen 85 cent per maand.

426+ - IMG_1288 - modified_resize