Samen Brummelhof

Zuid Doet samen doet mee aan een onderzoek voor de gemeente Apeldoorn in de Brummelhof onder de noemer van “Samen Brummelhof”. Wij vinden het belangrijk dat u met veel plezier in uw buurt woont. Daarom willen we met zo veel mogelijk bewoners in gesprek. Wat vindt u fijn, en wat moet anders? En wat willen u en uw buren bijdragen aan een fijne buurt. U kunt zo zelf  ideeën aangeven en meedenken, hoe u voor uw  buurt en uzelf, een betere leefomgeving maakt.

In deze maand kunnen medewerkers van het bureau Eures , de buurtregiseur Ama Mual van Stimenz,  onze buurtassistent van de Brummelhof, Vincent van Nieuwland en onze stagiaires Pien en Jennifer bij u langs komen voor het doornemen van een vragenlijst en u kunt bij hen al u ideeën kwijt voor het verbeteren van u buurt.

Vrijdag 11 juni staan we bij de Deka tussen 09.30u en 14.30u  om ook daar met u in gesprek te gaan over de buurt en uw ideeën daarover.

Steunt u ook de inclusieve speeltuin?

Willemijn, moeder van een dochtertje met een beperking, heeft een droom: een inclusieve speeltuin voor kinderen met en zonder beperking in Apeldoorn (Woudhuis). Zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Omdat speeltuinen vaak niet (voldoende) zijn aangepast kunnen veel Apeldoornse kinderen nu niet meedoen.

20 juni gaat Willemijn starten met een sponsorloop van 700 km om geld binnen te halen voor een aangepast speeltoestel. €5.000,- is haar streefbedrag. Dat moet lukken met onze hulp. Een inclusieve speeltuin waar alle kinderen, met diverse beperkingen, kunnen spelen kost natuurlijk veel meer geld. Dus alles wat meer binnenkomt is welkom. Ook is er contact met de gemeente Apeldoorn om te bekijken in hoeverre een inclusieve speeltuin is in te passen in bestaande plannen.

Wil je meehelpen aan dit prachtige initiatief? Door te sponsoren en/of dit bericht te delen met andere belangstellenden. www.voorapeldoorn.nl/samenspeelplekwoudhuis Hier lees je meer over het initiatief van Willemijn en over sponsormogelijkheden.

Armoede

Na de corona is het waarschijnlijk dat de armoede toeneemt. De economie heeft een flinke tik gekregen. Maar wat is armoede? Er zijn veel definities. In geld bijvoorbeeld. Voor een alleenstaande wordt € 1135 per maand als armoedegrensgenoemd, voor een echtpaar zonder kinderen € 1555 en met een kind € 1850. Andere definities gaan uit van de mogelijkheid om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Eten, drinken, kleding, wonen en gezondheidszorg. De corona crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er meer primaire levensbehoeften zijn dan de materiele. Contact hebben met elkaar, aanraken en knuffelen en ergens bij horen bijvoorbeeld. Isolement blijkt voor veel mensen een zeer pijnlijke gebeurtenis te zijn. 

De Buurtcoöperatie is opgericht om het omzien naar elkaar te bevorderen. Het gevaar is dat we vooral omzien naar mensen waar het makkelijk is om mee om te gaan. Mensen die in armoede leven verbergen zich het liefst. Ze hebben niet het gevoel dat ze ergens bij horen. En dat is naast het tekort aan materiële zaken een even grote factor voor stress. En daar ligt een kans voor de Buurtcoöperatie. Mensen laten merken dat ze er gewoon bij horen. Maar er is ook een opgave voor de gemeente. Mensen die in armoede leven zijn financieel afhankelijk van de bijstand. Dat is een in de wet vastgesteld recht voor iedere inwoner van Nederland om een vast bedrag per maand te krijgen. Niets om je voor te schamen.

De toeslagen affaire geeft ons inzicht in een overheid die mensen als boeven behandelt. En dat is het laatste wat mensen kunnen gebruiken als ze in armoede leven. Wij gaan in de komende jaren extra ons best doen om mensen uit dat isolement te helpen komen. En wij willen graag dat u daar mee helpt. Hoe laten we u nog weten. Wat wij ook willen is maatschappelijk waardevol werk weer in ere herstellen, maar daarover later meer.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Minicursus over Licht Verstandelijke Beperkingen

Zuid Doet Samen en MEE organiseren in 2021 een reeks minicursussen voor de bewoners van Apeldoorn – Zuid. De derde mini-cursus gaat over licht verstandelijke beperkingen. Deze is op woensdagavond 12 en 19 mei (19.00 – 21.30). 

Dagelijks ontmoet je veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien wel iemand uit je naaste omgeving. Omdat deze beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd.

Kennis over het herkennen van en het omgaan met mensen met een LVB kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Waardoor iemand met een LVB beter mee kan doen in de samenleving. Want meedoen, erbij horen, je talenten gebruiken, wil iedereen. 

Deze mini-cursus LVB bestaat uit twee interactieve avondbijeenkomsten met theorie, filmpjes en ervaringsoefeningen waardoor je meer inzicht krijgt in wat een LVB inhoudt en welke impact het heeft op het leven van diegene zelf en zijn naasten.

Ook zal iemand met licht verstandelijke beperking, een ervaringsdeskundige, vertellen over zijn leven. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

Wanneer: Woensdag 12 en 19 mei, van 19.00 – 21.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Waar: indien mogelijk: bij Zuid Doet Samen, Beekbergerweg 19, Apeldoorn en anders digitaal via ZOOM (een link krijg je na aanmelding) 

Kosten: Geen

Informatie: Gretha Visserman, g.visserman@meeveluwe.nl of 06 – 202 46 335

Opgeven: Gerjan Engelenhoven, gerjan@zuiddoetsamen.nl of 06 – 389 67 130 

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen dus geef je snel op! Geef je adres en emailadres door aan Gerjan. 

Je kunt je ook al opgeven voor de andere minicursussen:

  • Niet zichtbare beperkingen op: 2 en 9 juni
  • Depressie – angst op: 22 en 29 september
  • Effectief communiceren – goede vragen stellen: op13 en 27 oktober
  • Omgaan met rouw en verlies: op 17 en 24 november