Op bezoek bij Doetebol

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

Zuid Doet Samen is een bewonersinitiatief, eigendom van de 750 leden van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. Zelf bedacht om samen de leefbaarheid te verbeteren door het omzien naar elkaar in de verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid te bevorderen.

De laatste 5 jaar zijn er in het hele land allerlei initiatieven tot stand gekomen door bewoners, om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. De neoliberale wind die er de afgelopen 10 jaar gewaaid heeft (ikke ikke ikke en de rest kan stikken), blijkt niet door iedereen als prettig ervaren te worden. De gaten die daardoor vallen willen veel bewoners opvullen. Er is daarvoor inmiddels ook een wettelijke basis. Als burgers denken dat ze iets beter kunnen dan de overheid, kunnen ze een beroep doen op The Right to Challenge.

De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid krijgt meerdere malen per maand bezoek vanuit anderen plaatsen. Bewoners, ambtenaren en hulpverleners komen kijken hoe wij dat flikken: de regie bij de bewoner en niet bij de gemeente of de hulverleners. Dat zijn vaak leerzame bijeenkomsten. De hulpverleners snappen niet dat mensen zonder diploma hulp kunnen verlenen. De gemeentes willen het liefst geen risico lopen. Zeker als het om zorg gaat.

De bewonersbedrijven zijn inmiddels hun krachten aan het bundelen. En wij hebben besloten ook bij anderen bewoners bedrijven op bezoek te gaan. Zo waren de buurtassistenten onlangs te gast bij de stichting Doetebol in Doetinchem. Lekker dichtbij. Wij hadden hen al enige maanden geleden op bezoek gehad en wat toen opviel, was dat ze een aantal principes die wij systematisch toepassen, ook toepassen. Goed naar de bewoner luisteren bijvoorbeeld. Iedereen zegt dat die dat doet, maar het blijft vaak bij woorden. Wat Doetebol ook zeer goed doet, is samenwerken met andere partijen, waaronder de gemeente. En wat mij betreft kan de gemeente Doetinchem een compliment krijgen over hoe ze de afstand tussen de burger en het gemeentehuis probeert te overbruggen.

Rene Reumer, een burger die sterk bij Doetebol betrokken is, speelt een grote rol met name in het verbinden van alle partijen. En dat is prachtig om te zien. En voor ons was het mooi om te zien hoe bewoners van Doetinchem zich samen inzetten om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Van zo’n dag knap ik erg op!

Oh ja: op 29 mei is onze verbouwing klaar en hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Uiteraard krijgen de leden nog een schriftelijke uitnodiging. Ik zie u dan graag!

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid