Zorgbelang Gelderland: bij Zuid Doet Samen hoor je erbij en doe je mee!

Zorgbelang Gelderland heeft afgelopen maand onderzoek gedaan naar Zuid Doet Samen. Onderzocht is hoe tevreden mensen zijn met Zuid Doet Samen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat mensen die door Zuid Doet Samen ondersteund worden, daar heel tevreden over zijn. Buurtbewoners zijn blij met wat wij voor hen doen, omdat die activiteiten onder andere bijdragen aan het vergroten van sociale contacten, het verkrijgen van meer plezier in het leven, het verkrijgen van praktische hulp en bijstand en een goede voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Het belangrijkste uit het onderzoek is dat buurtbewoners erg waarderen dat iedereen bij ons welkom is en dat iedereen erbij hoort en meedoet. Met die uitkomst uit het onderzoek zijn wij erg blij, want dat is precies waar we het voor doen!

We bedanken alle medewerkers, vrijwilligers en actieve buurtbewoners voor hun bijdrage!

Het hele onderzoek kunt u hieronder lezen en is ook in te zien in buurthuis Ons Honk.