Mantelzorg

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

In voor en tegenspoed belooft u voor elkaar te zorgen, is een stuk tekst uit de trouwbelofte. Het is mooi om te zien hoe veel mensen dat vanzelfsprekend doen. Zonder mopperen en met veel liefde. Als ik dan overheidsteksten hoor waar aangespoord wordt om mantelzorg te geven, dan denk ik: die snappen er geen barst van.

Er wordt veel, heel veel mantelzorg gegeven. En als ik dan berekeningen zie waaruit blijkt dat de behoefte aan mantelzorg verdrievoudigd binnen 10 jaar, dan slaat de angst mij rond het hart. Kunnen we daar niet iets op verzinnen?

Het is nog steeds zo dat als een van beide partners opgenomen moet worden in een verpleegtehuis, dat ze op hogere leeftijd uit elkaar moeten. De persoon die niet zorg afhankelijk is, moet ‘s nachts op een andere plaats slapen. En daar zit je dan net op te wachten… Na 20 jaar mantelzorg, er dag en nacht voor elkaar zijn, wordt afgesloten met de simpele mededeling: lever uw partner maar in. Wij doen het nu wel.

Dinsdag 29 mei hadden wij de jaarvergadering van Zuid Doet Samen. Daar werd een werkgroep mantelzorg opgericht die gaat kijken hoe dat anders kan. Hoe echtparen tot het eind toe bij elkaar kunnen blijven en hoe steun geboden kan worden aan echtparen die op elkaar aangewezen zijn. Dat vraagt even omdenken, maar er is genoeg creativiteit en betrokkenheid om er wat van te maken. Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang.

Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid