Jaarvergadering

Op dinsdagavond 16 mei vindt in Ons Honk (Sperwerlaan 18) de jaarvergadering plaats van Buurtcoöperatie Apeldoorn (Zuid Doet Samen). Dan legt het bestuur verantwoording af over 2016 en wordt vooruitgeblikt naar 2017. Alle leden van de Buurtcoöperatie zijn van harte uitgenodigd om die avond mee te praten en mee te beslissen! Inloop vanaf 19:00, vergadering van 19:30 tot 21:00.

Hieronder vindt u de stukken ten behoeve van deze avond. Ten eerste het jaarverslag over 2016:

Ten tweede de agenda voor de jaarvergadering:

Ten derde notulen van de jaarvergadering van 24 mei 2016:

En ten vierde de jaarrekening over 2016: