Jaarvergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Op dinsdagavond 29 mei houdt de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor ons een belangrijk moment. Dan leggen we immers verantwoording af over wat wij gedaan hebben in 2017 en spreken we over de toekomstplannen. Daarbij horen wij graag van u, wat u wilt!

Alle leden zijn van harte welkom op dinsdagavond 29 mei om 19:30 (inloop 19:00) in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Die avond laten we u ook het nieuwe buurtrestaurant zien dat afgelopen maanden is gerealiseerd in Ons Honk!

Graag zien wij u op 29 mei!

Bijbehorende stukken:

Jaarverslag 2017 Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid

Uitnodiging jaarvergadering Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid (29 mei 2017)

Concept jaarrekening 2017 Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

De definitieve jaarrekening inclusief goedkeurende verklaring wordt op 29 mei gepubliceerd. 

Concept notulen ALV Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid 16 mei 2017