Internationaal bezoek aan Zuid Doet Samen

Deelnemers van het internationale IASC congres bezochten donderdag 13 juli Ons Honk.

Onze buurtcoöperatie krijgt inmiddels internationale belangstelling. Afgelopen week namen wij deel aan het IASC-congres. Dit is een congres over burgerinitiatieven. Tientallen wetenschappers en tientallen deelnemers  van burgerinitiatieven kwamen in Utrecht bijeen.

Woensdag 12 juli presenteerden wij onszelf in Utrecht. Op donderdag 13 juli kwam een groep deelnemers aan het congres op excursie naar Apeldoorn. In Ons Honk gingen zij met buurtbewoners en buurtassistenten in gesprek over burgerinitiatieven. Dit zorgde voor veel boeiende en mooie gesprekken. Mooi om te merken dat wereldwijd burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving.

We hebben ook intensief gesproken over de wrijving tussen de leefwereld van ons als burgers en de systeemwereld van de overheid. Heel nuttig.

Wij kijken terug op een geslaagd congres en zijn trots op onze buurtgenoten die hun verhaal prachtig verwoord hebben!

Meer lezen over dit congres kan op: www.iasc2017.org