Eerste jaarvergadering druk bezocht

Veel leden voelen zich nauw betrokken bij onze buurtcoöperatie. De ledenvergadering werd dan ook druk bezocht.
Veel leden voelen zich nauw betrokken bij onze buurtcoöperatie. De ledenvergadering werd dan ook druk bezocht.

Dinsdagavond 24 mei belegden wij onze jaarvergadering. Een historisch moment, want het was onze eerste jaarvergadering. Het was een geslaagde bijeenkomst. Veel leden kwamen naar de jaarvergadering toe om te horen hoe het bestuur verantwoording aflegde over afgelopen jaar en om mee te praten over de toekomst van de buurtcoöperatie.

Aan de hand van het jaarverslag legde het bestuur verantwoording af over 2015. De leden waren zeer te spreken over de werkzaamheden die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Ook de plannen en de begroting voor 2016 werden goedgekeurd.

In 2015 is veel werk verzet. Er is bij 6000 deuren aangebeld en er zijn 2200 gesprekken gevoerd. Dit is te danken aan de geweldige inzet van onze buurtassistenten. Zij kregen dan ook -verdiend- een groot applaus!

Na het officiële gedeelte van verantwoording afleggen en vaststellen van de plannen voor 2016 gingen we samen in gesprek over de toekomst. Waar maken mensen zich zorgen om richting de toekomst? En wat kan de buurtcoöperatie doen om leden goed te ondersteunen? Deze vragen leverden weer veel ideeën om om mee aan de slag te gaan.

Een erg geslaagde bijeenkomst dus. Erg fijn om de grote betrokkenheid van buurtbewoners op de buurt en de buurtcoöperatie te zien. Samen staan we sterk en samen zien we om naar elkaar!