De kracht van bewonersbedrijven

Er zijn veel ordenende krachten in de maatschappij. De overheid, de bedrijven, het onderwijs, de gezondheidszorg en zo kunnen we wel even doorgaan. Een sterk in opkomst zijnde kracht betreft de zgn. bewonersbedrijven. Bewoners die zich bundelen en samen proberen bepaalde problemen voor te zijn of op te lossen. Onze Buurtcoöperatie is zo’n bewonersbedrijf. 

Er zijn in Nederland tussen de 500 en 1000 van dit soort bedrijven, precies weet niemand het. Kenmerk van deze bedrijven is dat er geen 2 hetzelfde zijn. Het is juist de eigenheid van de deelnemers die het karakter van het bewoners bedrijf bepaalt. En het kenmerk is ook dat ze lokaal actief zijn en de deelnemers vaak erg gedreven zijn. Op dit moment zijn veel van dit soort initiatieven gericht op zorg. De Tweede Kamer heeft zelfs een wet aangenomen in een poging bewonersbedrijven te ondersteunen.

Zes jaar geleden hebben wij ook een beroep gedaan op deze wet. Langzamerhand wordt er voorzichtig geprobeerd de balans op te maken. De conclusie van deze onderzoeken is tamelijk eenduidig. In de aanvang is er steun voor dit soort bedrijven, maar als ze eenmaal beginnen te lopen, valt de steun weg. Bewonersbedrijven werken samen. Wij zijn bijvoorbeeld lid van het LSA. Een actieve club die bewonersbedrijven ondersteund. De Nationale Postcode Loterij heeft 1 miljoen euro aan het LSA gegeven om de ondersteuning van deze bewonersbedrijven te bevorderen. En dat is een geweldige waardering voor al die inzet van de bewoners. 

Ton Kunneman 

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid