De burgemeester en de buurtassistenten

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

John Berends is vorige week door Koning Willem-Alexander ingezworen als Commissaris van de Koning in Gelderland. Eind vorig jaar, toen hij nog burgemeester van Apeldoorn was, is hij op stap geweest met een van onze buurtassistenten. De burgemeester ging op pad met André van de Nat, die toen niet wist dat het de burgemeester was. Hij dacht dat het een bewoner van de Maten was die ook een buurtcoöperatie wilde gaan beginnen.

De burgemeester was een uur te laat en het eerste wat André hem toebeet was: ‘als je dit werk wilt gaan doen, moet je wel leren om op tijd te komen!’ Wat André niet wist, was dat de man die hij sprak eerst drie uur in de schmink gezeten had en totaal niet meer herkenbaar was als John Berends de burgemeester. Dit was in het kader van een tv-programma dat beoogt om burgemeesters te confronteren met hoe het er echt aan toe gaat in de wijken en buurten. En daarom ging hij op pad met André om aan te bellen in de Staatsliedenbuurt om kennis te maken met de bewoners.

Bij de eerste deur waar ze aanbelde werden ze hardhandig afgewezen. Maar toen ze volhielden met aanbellen, leverde dat toch wel een aantal leuke gesprekken.  Later werd André op het gemeentehuis ontboden bij de burgemeester. Die legde hem uit dat ze samen op pad geweest waren en dat hij er veel van geleerd had en dat hij het werk van buurtassistent heel belangrijk vond.

De Buurtcoöperatie had inmiddels een Buurtacademie opgericht met het doel om nieuwe buurtassistent op te leiden maar ook om cursussen voor haar leden te organiseren. Om te onderstrepen dat het werk van buurtassistent belangrijk was, kreeg de Buurtcoöperatie een extra subsidie om het werk van de buurtacademie mogelijk te maken. Inmiddels is de eerste cursus “Buurtassistent” afgerond en zijn er 12 mensen opgeleid. Bij ons gaan er 3 van hen aan het werk om onze bestaande buurtassistenten te ondersteunen. Eind april start de volgende cursus. Met veel dank aan onze vroeger burgemeester die dit alles mogelijk heeft gemaakt!

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid