De belevenissen van buurtassistent Mhamed

Iedere maand laten we een van onze buurtassistenten aan het woord over hun belevenissen in de wijk. Deze keer is de beurt aan Mhamed, buurtassistent van de Rivierenbuurt.

‘Ik woon al 36 jaar in Apeldoorn-Zuid, eerst in de Staatsliedenbuurt en nu in de Vogelbuurt. Ik vind Zuid een leuke wijk. Ik heb alles dichtbij: vrienden, familie en winkels. Wat ik leuk vind aan mijn eigen buurt is dat er veel verschillende mensen wonen die elkaar kennen en leuk contact hebben onderling.

Ik ben buurtassistent in de Rivierenbuurt. Dit is een buurt waar allerlei verschillende mensen wonen. Jong, oud, rijk, minder rijk, verschillende nationaliteiten enzovoorts. Die mix vind ik leuk aan mijn buurt. Ik heb in meerder buurten gewerkt, maar de Rivierenbuurt vind ik het leukst. Ik heb er heel veel mensen leren kennen. Als ik door de buurt rij, herken ik veel mensen en andersom ook. Het is leuk om te merken dat ze enthousiast zijn over het werk van Zuid Doet Samen. Ze waarderen het dat ik dichtbij ze sta. Dat ik ze opzoek en aandacht voor ze heb.

Wat ik nu eigenlijk doe als buurtassistent? Het belangrijkste is dat ik naar de mensen toe ga. Ik bel bij iedereen aan om kennis te maken en om te horen hoe het met ze gaat en hoe het leven in de buurt is. Wat speelt er? Wat hebben mensen nodig? Is er contact onderling? Ik probeer mensen enthousiast te maken om naar elkaar om te zien. Mensen waarderen dat en steunen ons doel.

Ik kom veel verschillende mensen tegen. De meeste behoefte van ondersteuning is er op het gebied van eenzaamheid en schulden. Ik ontmoet ook regelmatig mensen die iets willen betekenen voor anderen. Veel mensen doen hier trouwens ook iets voor hun buurt. Dat hoeft niet veel te zijn, maar de bereidheid is er.

Ik hoor nogal eens: ‘waarom maakt niemand contact? Waarom stellen nieuwe buren zich niet aan mij voor?’ Dan zeg ik: ‘neem zelf het initiatief! Ga eropaf! Maak een praatje met elkaar en stel jezelf voor. Niet klagen, maar omzien naar elkaar!’