Contact leggen


Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

Een kind leert al op jonge leeftijd om contact te leggen. Het verschil tussen mij en de ander wordt dan aangeleerd. Naar mate het kind groter wordt, leert hij/zij vanzelf te communiceren met andere kinderen. De een wat makkelijker dan de ander. Naarmate het kind groter wordt, komt het ook in allerlei netwerken. School bijvoorbeeld. En later netwerken rond het werk.

Nog niet zo lang geleden vormde de kerk een belangrijk netwerk en ook de vakbond was dat. Maar er waren ook veel verenigingen waar mensen lid van werden. En ook de familie vormde een belangrijk netwerk. Allemaal mensen die je regelmatig zag en die een eigen plek in je leven hadden.  Veel van die netwerken zijn aan het verdwijnen. Ook wel het Ik-tijdperk genoemd. Naarmate je ouder wordt, verdwijnen er steeds meer netwerken. Het familienetwerk verdunt, doordat kinderen het steeds drukker krijgen of elders gaan wonen. Ook het buurtnetwerk dunner of verdwijnt. En als dan je partner komt te overlijden wordt het erg rustig. Ook wel eenzaam genoemd.

En niemand die het ziet, want je ziet niemand. En al zie je wel eens iemand, je loopt er niet mee te koop. Geen mens is geschikt om eenzaam te zijn. Dat doet pijn en bevordert ziektes en kwalen. Maar ja je bent waarschijnlijk verleerd om contact te leggen. Met het verdwijnen van de netwerken, verdwijnen ook de aanspreekpunten.

En ja, wat moet je zeggen als je we iemand tegenkomt? ‘Hallo ik ben Piet en ik wil graag in contact komen.’?  Je moet dan al het negatieve zelfbeeld, dat je opbouwt als je eenzaam bent, hebben overwonnen.  Een andere veel makkelijker manier is om nummer 055 – 3125076 te bellen en te vragen of de buurtassistent van jouw buurt een kopje koffie komt drinken.

Hij heeft een groot netwerk in de buurt kent veel mensen die op zoek zijn naar contact en weet ook goed de weg naar Ons Honk. Het is niet nodig om eenzaam te zijn als je dat niet wilt!

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid