Column voorzitter Ton Kunneman: Verenigingsgevoel

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid Ton Kunneman

Er zijn ontzettend veel verenigingen in Nederland. De meeste hebben het moeilijk. Dalende ledenaantallen, te weinig vrijwilligers om het werk te doen en vergrijzing. De jeugd ziet er het nut niet meer zo van in. Zij zijn gewend om alles zelf te doen, of ze hebben het te druk met geld te verdienen om het gezin draaiende te houden.

Er is een categorie verenigingen die geen last heeft van dalende ledenaantallen of gebrek aan vrijwilligers. Dat zijn de verenigingen die zijn opgericht door bewoners van een buurt of van een wijk, die besloten hebben samen problemen in een buurt of wijk aan te pakken. Die verenigingen groeien als kool: zowel het aantal verenigingen als hun ledenaantallen.

Zo ook onze vereniging (een coöperatie is ook een vereniging). We hebben meer dan 700 leden en tientallen vrijwilligers ondersteunen de vereniging. Mechelien Burghout en ik hebben de coöperatie opgericht omdat wij het omzien naar elkaar in straten en buurten weer wilden bevorderen. En er hebben zich veel mensen aangesloten bij dit initiatief. Er blijkt een grote behoefte aan te zijn. Vroeger gebeurde dat omzien naar elkaar bijna automatisch. De samenlevingsverbanden waren kleiner en de familie en de kerk speelden er een grote rol in. Maar naarmate de welvaartrace zich verder ontwikkelde werd het steeds meer ‘ieder voor zich’. Nu heeft bijna iedereen wel een dak boven zijn of haar hoofd en genoeg te eten, maar er is kennelijk meer in het leven dan alleen dat. Bij de oudere mensen wordt dat het duidelijkst. Zij doen niet meer mee aan de welvaartsrace hebben een dak boven hun hoofd en te eten, maar ze hebben soms het gevoel dat ze overal buiten staan. Ze worden dan ook graag lid van een vereniging die in woord en daad naar hen omziet en hen vraagt ook naar andere om te zien. Het is dus een ander doel dan bij een sportvereniging maar het is wel een vereniging. Dat omzien naar elkaar geeft bij velen de ervaring van een familie. En dat is een fijn gevoel!

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid