Column voorzitter Ton Kunneman: Randerode

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

Het is nog niet zo lang geleden dat mensen na hun pensionering in het bejaardentehuis belandden. Dat is nu niet meer zo. Je moet wel stevige fysieke of psychische klachten hebben om in een verpleegtehuis te worden opgenomen. Gelukkig zijn steeds meer mensen in staat om lange tijd op zichzelf te blijven wonen in redelijke gezondheid.

En de animo om naar Randerode te gaan is erg laag. Ik sprak laatst met een mantelzorger wiens vrouw dementerend is. Hij was erg bezorgd wat er met zijn vrouw zou gebeuren als hij eerder doodging dan zij. Zijn angstbeeld was dat ze naar Randerode zou moeten. Ik vroeg hem hoe hij daarbij kwam. “Mijn vader, diens broer en een zusje van mijn vader zijn daar geweest.” Een beeld van enige tijd geleden dus. Maar het zat wel diep. Grootschalig en mensonterend was zijn beeld.

In 2013 werd Randerode onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vanwege de kwaliteit en veiligheid van zorg. Randerode was niet in staat gebleken structurele verbeteringen door te voeren. Al gedurende enkele jaren waren de problemen bekend. In 2014 werd het verscherpt toezicht opgeheven.

De laatste tijd horen wij soms ook positieve geluiden. Met name de kleinere opzet in Beekbergen wordt positief genoemd. Maar veel mensen zitten nog met negatieve beelden over Randerode. Laat ons weten als u positieve of negatieve ervaringen heeft met Randerode. Wij zullen de  ervaringen met Randerode bespreken.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid