Column voorzitter Ton Kunneman: onze wijkeconomie

Voorzitter van onze buurtcoöperatie Ton Kunneman
Voorzitter van buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid: Ton Kunneman.

Het stadsdeel Zuidwest, het werkgebied van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, is het op een na grootste stadsdeel van Apeldoorn wat het aantal inwoners betreft. Maar wat minder bekend is, is dat dit stadsdeel verreweg het grootste aantal arbeidsplaatsen kent van alle stadsdelen van Apeldoorn! Dat komt natuurlijk ook door grote werkgevers als Achmea en de Belastingdienst, maar er zit ook behoorlijk wat industrie. En op het gebied van winkeloppervlakte zijn we, na het centrum, ook verreweg de grootste. Onze wijkeconomie moeten we dus niet onderschatten.

Door veel economen wordt de wijkeconomie gezien als een van de grote motoren achter verantwoorde economische groei. Als succesfactor voor die groei wordt vooral gewezen op de aanwezigheid van netwerken van bijvoorbeeld ondernemers. Maar wat ook belangrijk is voor groei, is het enthousiaste betrokkenheid bij de wijk. Er moet een gevoel ontstaan van het samen de schouders er onder zetten en elkaar versterken. En dat is ook precies wat wij als Zuid Doet Samen op buurtniveau op het sociale vlak bevorderen!

Maar we gaan ook een bijdrage leveren aan het versterken van de economie van Zuid. Door samen te doen en te verbinden. Er zijn nog teveel mensen in Zuid die geen werk hebben en hun talenten niet kunnen gebruiken. En dat is zonde. En wij geloven in de kracht van Zuid, zowel economisch als sociaal. En de uitgangspunten zijn goed. Vier winkelpleinen met een gevarieerd aanbod, enkele stevige industrieclusters en grote dienstverlenende organisaties. Zuid kent ook een flink aantal zzp’ers. Wat wellicht nog versterkt kan worden, is onze culturele infrastructuur. Want de creatieve mens is een belangrijk aspect van de gezonde groei van een wijkeconomie.

Wij zijn aan het nadenken om met initiatieven te komen op het gebied van het versterken van de wijkeconomie.
Wij denken bijvoorbeeld aan een Jobclass. Een aantal dagdelen per week een bijeenkomst op Ons Honk voor mensen die werk zoeken en daar hulp bij kunnen gebruiken. Van elkaar maar ook van deskundigen op dit terrein. Ook willen wij een ZZP café organiseren, om de netwerken in de wijk te versterken. We zijn ook op zoek naar werkervaringsplaatsen met name bij Winkeliers en kleinere bedrijven. Wilt u mee doen en/of denken? Neem dan contact met mij op. U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer 06-22205461.

Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Deze column verscheen eerder in de Zuidkrant. Iedere maand schrijft Ton Kunneman een column voor deze gratis huis-aan-huis voor Apeldoorn-Zuid.