Column voorzitter Ton Kunneman: langste dag

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid Ton Kunneman

Rond 21 juni worden de dagen weer korter. Dat gaat tamelijk ongemerkt door tot 21 december, wanneer we de kortste dag hebben.  Zelf voel ik me stukken beter als het lang licht is. Die donkere dagen vind ik maar niks. En ik kan me moeilijk voorstellen dat op het hoogtepunt van de zomer, we de terugweg naar het donker alweer inslaan… Maar ja, zo zit het leven in elkaar.  Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af.

Voor de buurtcoöperatie was 2015 zeker een hoogtepunt. We hadden een vliegende start. In het eerste jaar mochten we 600 leden begroeten en bij meer dan 100 mensen leverden wij één of andere vorm van ondersteuning. Over 2015 hebben we een jaarverslag gemaakt om verantwoording af te leggen aan de leden en aan de subsidieverstrekker (de gemeente). Tijdens onze jaarvergadering (24 mei) was er een grote opkomst van leden, die unaniem het jaarverslag goedkeurden.  (Voor ons jaarverslag kijk op onze site: www.zuiddoetsamen.nl of kom naar Ons Honk voor een exemplaar.)

In de jaarvergadering is ook uitgebreid stilgestaan bij de bezorgdheden en wensen van de bewoners voor 2016 en volgende jaren. Wat daarbij opviel was dat veel mensen zorgen hebben over de toekomst. Met name over hoe ze betaalbaar kunnen blijven wonen en over de vraag hoe zorg en begeleiding in stand kunnen blijven.

2016 begon aanzienlijk lastiger. Onze subsidieaanvraag werd pas in april in zijn geheel goedgekeurd en dat was erg laat. Dit was voor onze enthousiaste buurtassistenten ook niet erg motiverend. Daarnaast gaat er steeds meer tijd zitten in administratie en bedrijfsvoering. Tijd die we niet aan de bewoners kunnen besteden. Maar ja, verantwoording afleggen en administratie horen er wel bij. Je weet dat van tevoren ook wel natuurlijk, maar de aandacht voor de bewoners van Zuid is iedere dag nodig.

Gelukkig hebben we van de gemeente te horen gekregen dat onze subsidie voor 2016, ook voor 2017 geldt. Dat geeft een heleboel rust.  We zijn weer over het dipje van begin 2016 heen en gaan weer volop bezig met de zaken die onze bewoners hebben aangedragen. In het najaar gaan we op zondag voorstellingen in ons Honk organiseren. Cultuur bij je Buur was daar een voorbeeld van en dat werd een enorm succes. Maar we gaan ook meer activiteiten voor jongeren organiseren. Veel oudere bewoners stellen het contact met jonge mensen enorm op prijs.  Het aantal ontmoetingsochtenden wordt uitgebreid. Het wordt anders te druk op de andere dagen.  Inmiddels is de donderdagmorgen ook een ontmoetingsmorgen geworden. En tot slot gaan we kijken hoe we bewoners van Zuid die op zoek zijn naar werk, kunnen ondersteunen.

Alhoewel de dagen weer korter worden zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Deze column stond ook in de Zuidkrant  (dé huis-aan-huis-krant van Zuid) die gisteren in heel Apeldoorn-Zuid op de mat viel.