Column voorzitter Ton Kunneman: contact hebben

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid: Ton Kunneman.

Contact hebben met andere mensen is net zo belangrijk als eten en drinken voor een mens. Als je niet eet of drinkt ga je dood. Heb je geen contact met mensen,dan ga je weliswaar niet direct dood, maar vanbinnen leef je niet meer. De afgelopen 20 à 30 jaar zijn we steeds meer langs elkaar heen gaan leven. We hebben steeds minder contact met elkaar.

Traditionele contactmomenten zijn minder vanzelfsprekend geworden. Contact hebben is een van de belangrijkste aspecten van iemands werk, naast het geld verdienen om eten en drinken van te kopen natuurlijk. Maar steeds minder mensen hebben werk.
Natuurlijk zijn gezinnen ook plaatsen waar sprake kan zijn van veel contacten. Maar er wonen ook steeds minder mensen in gezinnen. Of families, regelmatig op bezoek bij bijvoorbeeld ooms en tantes. Ook dat wordt minder. Kerkgenootschappen waren vroeger ook bronnen van veel contacten. Maar ook hier geldt: er doen steeds minder mensen aan mee…

Er zijn steeds grotere groepen die op andere dan traditionele manieren contacten leggen. De jeugd doet dat door uit te gaan, de 30-ers die geen partner zijn tegengekomen, bezoeken speciale ontmoetingsplekken op internet op zoek naar de ware Jacob of de ware Truus. En natuurlijk heb je het fenomeen van de sociale media. Heel veel mensen nemen hun toevlucht daartoe, om nog maar een beetje in contact te zijn met anderen.

En ja, er zijn tegenwoordig veel cursussen waar je kunt leren in contact te komen met anderen. Kennelijk zijn we daar iets in verleerd sinds het wegvallen van die oude contactmomenten.

Vooral voor oudere mensen is het opdoen van nieuwe contacten lastig. Veel contacten om hen heen vallen weg als de ander overlijdt en met nieuwe mensen in contact komen is lastig voor ouderen. Ze hebben weinig of geen ervaring met nieuwe vormen van contact leggen. Iedereen lijkt zijn eigen leventje te leiden en hoe kom je daar binnen? Veel mensen zijn ook maar hun eigen leventje gaan leiden en hun wereld is steeds kleiner geworden. Het leggen van contacten zijn ze verleerd. Met alle gevolgen van dien.

Binnenkort gaan we een experiment starten om met een spel de buurten in te gaan om dat ‘contact leggen’ weer te leren en te vergemakkelijken. Een spel dat gewoon met een groepje binnen in een woonhuis gespeeld kan worden. Heeft dat uw belangstelling? Bel ons daar eens over! Een van onze buurtassistenten gaat hierover graag met u in gesprek!

Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Deze column verscheen eerder in de Zuidkrant, dé huis-aan-huis-krant van Apeldoorn-Zuid.