Column voorzitter Ton Kunneman: burgerkracht

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

Jim Diers en Cormac Russel (een Amerikaan en een Ier) hebben op initiatief van Stimenz een driedaagse cursus in Apeldoorn georganiseerd over burgerkracht. De cursus was in het Engels. Het enige Nederlandse woord dat ze kenden was Burgerkracht. En vooral Jim, een enthousiaste Amerikaanse professor, stootte om de paar uur een soort indianenkreet uit, die ook als burgerkracht verstaan kon worden. Beide heren maken onderdeel uit van een wereldwijde opkomende beweging die er sterk voor pleit de burger meer serieus te nemen.

Voor ons is het niet nieuw: Zuid doet samen is hierop gebaseerd. Maar die gedachte is toch minder wijdverbreid dan je zou denken.  De overheid, maar ook veel welzijnsorganisaties, denken in problemen en oplossen van die problemen. Pas als de burger een probleem heeft kan er wat aan gedaan worden. En de burger verwacht ook dat de overheid zijn probleem oplost.  Volgens Jim en Cormac is dat fout. De burger met zijn eigen probleem oplossen door de kwaliteiten die hij heeft optimaal te benutten en daarbij optimaal gebruik maken van zijn of haar kwaliteiten. De overheid of de welzijnswerker moet de burger daarbij helpen in plaats van zijn probleem oplossen. En als burgers elkaar nog gaan helpen dan wordt het pas echt interessant. Goede zaak dat Stimenz die andere manier van werken voorstaat. Wij zullen zij aan zij met Stimenz optrekken op de burgerkracht te bevorderen.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid