Column voorzitter Ton Kunneman: dat kan beter!

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

De overheid worstelt al langere tijd met de betrokkenheid van haar burgers. Het aantal burgers dat haar stem uitbrengt tijdens de verkiezingen daalt al jaren. Op verjaardagfeestjes is het een geliefd onderwerp om de blunders van de gemeente of de landelijke overheid te bespreken.  

Daar heeft de overheid het volgende op gevonden: heeft u als burger het idee dat iets wat de gemeente doet, goedkoper, beter of sneller uitgevoerd kan worden? Meld u zich dan. Indien u kunt aantonen dat u het goedkoper, beter of sneller kunt organiseren, heeft u recht op het geld wat de overheid hieraan uitgeeft en kunt u aan de slag. Dit heet het Right to Challenge, het recht om uit te dagen.  

Dit is wettelijk vastgelegd in de Wmo 2015, de wet waarin de zorg wordt geregeld en waarin wordt bepaald dat de gemeente die zorg moet organiseren. En de zorg is typisch het terrein waarin burgers steeds meer het heft in eigen hand (proberen te) nemen. Naar schatting zijn er de afgelopen 3 jaar een paar honderd bewonerscoöperaties opgericht die proberen de zorg te verbeteren. Niet dat die allemaal geld van de overheid krijgen (procedure is ingewikkeld), maar het worden er steeds meer. Het blijkt dat als burgers er zich echt mee gaan bemoeien het vaak sneller, beter en goedkoper gaat dan wanneer de overheid het alleen doet. 

De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid heeft in 2013 ook tegen de gemeente gezegd dat wij in Apeldoorn-Zuid het beter kunnen dan hoe het tot dan toe ging. Uiteindelijk is dat gelukt. Het gevolg is dat er in iedere buurt van Zuid een buurtassistent rondloopt, er meer dan honderd alleenstaande mensen per week bij ons komen eten, Ons Honk bruist van de initiatieven die de bewoners zelf nemen, de gezelligheid is toegenomen en de eenzaamheid is afgenomen. Die wet was dus wel een goed idee! 

Ton Kunneman 

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid