Column voorzitter Ton Kunneman: vrijwilligers

Voorzitter van onze Buurtcoöperatie Ton Kunneman
Voorzitter van onze Buurtcoöperatie Ton Kunneman

Ruim 5,5 miljoen Nederlanders zetten zich in Nederland in als vrijwilliger. Het grootste deel van hen doet dat in de sport (15%). Maar ook scholen kunnen zich verheugen op veel vrijwilligers (11%). Verzorging en verpleging is een groeiende groep. Op dit moment zet 8,6% van de mensen zich daarvoor in. De wijk of buurt is iets minder populair: ruim 5% van de vrijwilligers zet zich daarvoor in.

“Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving” noemt men vrijwilligerswerk. Belangrijkste aspect van dit werk is dat het niet betaald wordt. Althans niet in geld. Maar als het goed is staan er belangrijke andere bronnen van ‘betaling’ tegenover. Zoals het opdoen van zinvolle ervaring, de mogelijkheid om je idealen gestalte geven of je eigen kwaliteiten kunnen gebruiken op de manier zoals je altijd al gewild hebt, maar dat in een betaalde baan niet echt kon. Maar voor veel mensen is het ook belangrijk om met collega’s samen te werken en om waardering voor hun inzet te krijgen.

Sommige mensen doen vrijwilligerswerk naast hun betaalde baan, maar we hebben in Nederland niet genoeg betaalde banen om iedereen aan het werk te houden.  Veel mensen die geen betaalde baan (meer) hebben, doen vrijwilligerswerk, vaak ook om werkervaring te blijven houden. Binnen Zuid Doet Samen werken ook vrijwilligers samen met de mensen die in dienst zijn. Zo zijn er vrijwilligers die helpen in Ons Honk, er zijn vrijwilligers die informele zorg in de buurt regelen, maar we hebben ook vrijwilligers die jongeren begeleiden bij hun stageprojecten in de wijk en een groep mensen verricht hand- en spandiensten in de verschillende buurten.

Een belangrijk aspect van ons werk is mensen verbinden, liefst in hun eigen buurtje. Onze buurtassistenten proberen het omzien naar elkaar in de straat/buurt te bevorderen. Bijvoorbeeld oudere mensen die volstrekt geïsoleerd leven verbinden met anderen in de buurt. Of mensen die wat voor een ander willen doen, verbinden met mensen die wat ondersteuning goed kunnen gebruiken. Het kan gaan om structureel vrijwilligerswerk, maar juist ook om gewoon af en toe voor iemand klaar staan. Onze buurtassistenten verbinden en ondersteunen hierin graag.

Op dinsdag 26 januari houden wij in Ons Honk een avond voor vrijwilligers. Om samen met u te kijken naar wat de bewoners in Zuid nodig hebben, naar wat u zou willen doen in de buurt, maar ook naar wat u nodig heeft om u in te zetten. We zullen ook wat vertellen over Zuid Doet Samen, over hoe wij werken en wat we doen. De avond begint om half 8 en is om half 10 afgelopen. U bent van harte welkom.

 

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid