Buurtassistenten gediplomeerd

Diplomaz - compi

Op 18 december was het zo ver: de elf cursisten die in het voorjaar bij ‘Zuid Doet Samen’ aan hun opleiding tot buurtassistent begonnen, kregen hun diploma uitgereikt. Dat wethouder Johan Kruithof deze diploma-uitreiking voor z’n rekening nam is niet toevallig: niet alleen is Kruithof stadsdeel wethouder Zuid-West (de wijk Zuid en het dorp Ugchelen), maar hij was vóór zijn politieke loopbaan bovendien jarenlang werkzaam bij een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. En als we het over Zuid Doet Samen en de buurtassistenten hebben, dan hebben we het over die maatschappelijke ontwikkeling!

Na drie maanden gestudeerd te hebben op de theoretische kennis over de zorg in het algemeen en over de veranderingen in de Wmo in het bijzonder, hebben de cursisten kennis gemaakt met de praktijk en ervaring opgedaan met huisbezoeken en met het geven van voorlichting en informatie in de buurten van Zuid. Alle elf cursisten ontvingen hun diploma en gaan vanaf 2015 verder met hun werk als buurtassistent. Acht van hen treden in dienst van Zuid Doet Samen en drie assistenten blijven als vrijwilliger aan ZDS verbonden. Zo kan deze coöperatie zich blijven inzetten voor de verbetering en versterking van de sociale structuren in Apeldoorn Zuid, huisbezoeken afleggen, de mensen wegwijs maken in al die zorgwetten en assistentie verlenen bij de contacten van zorgvragers met ‘het zorgloket’ bij de gemeente en de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.

Als buurtcoöperatie werkt Zuid Doet Samen in de eerste plaats voor haar leden, maar niemand klopt er tevergeefs aan. De mensen van Zuid Doet Samen zijn altijd dichtbij; ze zijn de altijd wakkere en alerte spinnen in het grote web van de zorg. En voor wie eigenlijk helemaal niet zo van spinnen houdt: die buurtassistenten van Zuid Doet Samen (die u herkent aan hun opvallende blauwe jassen) helpen u gewoon graag verder op het gebied van langer zelfstandig blijven wonen en wie en wat daarbij behulpzaam kan zijn.

Diplomaz - vincent