Belevenissen van buurtassistent Rosalie

Buurtassistent Rosalie Strampel (rosalie@zuiddoetsamen.nl of 06 – 8355 0009)

“Ik ben Rosalie Strampel en werk als buurtassistent voor Zuid Doet Samen in de Edelmetaalbuurt en, sinds ongeveer een half jaar, in de Vogelbuurt.

Hoe ben ik daartoe gekomen? Ik werkte bij Lucrato en had het daar wel gezien. Ik was op zoek naar een werkplek buiten Lucrato. Op een bepaald moment kreeg ik van de gemeente een folder door de deur, waarbij ik werd uitgenodigd te komen kijken naar een positie als buurtassistent. Met aandacht heb ik het foldertje gelezen en toen ben ik enthousiast geworden. Daarom ben ik naar de bijeenkomst gegaan. Daar volgde een gesprek op en tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd om te komen leren en werken.

Het tweede deel van de opleiding begonnen we met 1 dag per week aanbellen. Na het behalen van ons certificaat gingen we zoveel mogelijk aanbellen. Daarnaast 1 x per week op een van de pleinen staan, om de mensen in Zuid kennis te laten maken met wie we zijn en wat we doen. En langzamerhand de bewoners in je buurt leren kennen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Bewoners leren kennen, behoeften peilen en kijken wat de mensen zelf kunnen oplossen en waar er een hand- of spandienst verleent kan worden. Misschien de hulp inroepen van onze zorgcoach wanneer dat nodig is. En bovenal eens kijken waar er verbindingen gelegd kunnen worden tussen de bewoners onderling, waardoor de sfeer in een buurt zou kunnen veranderen c.q. verbeteren.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk. Een dame met dezelfde hobby verbinden met een andere dame met dezelfde hobby. Een aantal vrijwilligers die wat wilden doen en dat ieder naar eigen kunnen doet, iemand die voor de mensen kookt en iemand die helpt met koffie en thee delen op de maandagmiddag. Dit zijn voorbeelden van mensen die betrokken zijn bij Ons Honk, onze uitvalsbasis. Dan zijn er nog de actieve buurtbewoners die hun buren helpen. Met bijvoorbeeld hun tuin of als oppas om voor de mantelzorger tijd en ruimte vrij te maken er zelf even op uit te gaan. Ook les in de Nederlandse taal zowel in de wijk als in Ons Honk.

Kort gezegd draait alles om wederzijdse aandacht voor elkaar. Waarbij er een uitwisseling plaats vindt van mens tot mens. Niet alleen feitelijke zaken komen aan de orde. Een stuk betrokkenheid wordt zelfs van ons als werknemers verwacht. Om op deze manier te kunnen ondersteunen waar nodig en de zelfstandigheid en eigen regie van de bewoners in ons Zuid te stimuleren.”