Alle berichten van Gerjan

Armoede

Na de corona is het waarschijnlijk dat de armoede toeneemt. De economie heeft een flinke tik gekregen. Maar wat is armoede? Er zijn veel definities. In geld bijvoorbeeld. Voor een alleenstaande wordt € 1135 per maand als armoedegrensgenoemd, voor een echtpaar zonder kinderen € 1555 en met een kind € 1850. Andere definities gaan uit van de mogelijkheid om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Eten, drinken, kleding, wonen en gezondheidszorg. De corona crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er meer primaire levensbehoeften zijn dan de materiele. Contact hebben met elkaar, aanraken en knuffelen en ergens bij horen bijvoorbeeld. Isolement blijkt voor veel mensen een zeer pijnlijke gebeurtenis te zijn. 

De Buurtcoöperatie is opgericht om het omzien naar elkaar te bevorderen. Het gevaar is dat we vooral omzien naar mensen waar het makkelijk is om mee om te gaan. Mensen die in armoede leven verbergen zich het liefst. Ze hebben niet het gevoel dat ze ergens bij horen. En dat is naast het tekort aan materiële zaken een even grote factor voor stress. En daar ligt een kans voor de Buurtcoöperatie. Mensen laten merken dat ze er gewoon bij horen. Maar er is ook een opgave voor de gemeente. Mensen die in armoede leven zijn financieel afhankelijk van de bijstand. Dat is een in de wet vastgesteld recht voor iedere inwoner van Nederland om een vast bedrag per maand te krijgen. Niets om je voor te schamen.

De toeslagen affaire geeft ons inzicht in een overheid die mensen als boeven behandelt. En dat is het laatste wat mensen kunnen gebruiken als ze in armoede leven. Wij gaan in de komende jaren extra ons best doen om mensen uit dat isolement te helpen komen. En wij willen graag dat u daar mee helpt. Hoe laten we u nog weten. Wat wij ook willen is maatschappelijk waardevol werk weer in ere herstellen, maar daarover later meer.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Minicursus over Licht Verstandelijke Beperkingen

Zuid Doet Samen en MEE organiseren in 2021 een reeks minicursussen voor de bewoners van Apeldoorn – Zuid. De derde mini-cursus gaat over licht verstandelijke beperkingen. Deze is op woensdagavond 12 en 19 mei (19.00 – 21.30). 

Dagelijks ontmoet je veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Misschien wel iemand uit je naaste omgeving. Omdat deze beperking niet zichtbaar is, herken je deze niet altijd.

Kennis over het herkennen van en het omgaan met mensen met een LVB kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Waardoor iemand met een LVB beter mee kan doen in de samenleving. Want meedoen, erbij horen, je talenten gebruiken, wil iedereen. 

Deze mini-cursus LVB bestaat uit twee interactieve avondbijeenkomsten met theorie, filmpjes en ervaringsoefeningen waardoor je meer inzicht krijgt in wat een LVB inhoudt en welke impact het heeft op het leven van diegene zelf en zijn naasten.

Ook zal iemand met licht verstandelijke beperking, een ervaringsdeskundige, vertellen over zijn leven. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

Wanneer: Woensdag 12 en 19 mei, van 19.00 – 21.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Waar: indien mogelijk: bij Zuid Doet Samen, Beekbergerweg 19, Apeldoorn en anders digitaal via ZOOM (een link krijg je na aanmelding) 

Kosten: Geen

Informatie: Gretha Visserman, g.visserman@meeveluwe.nl of 06 – 202 46 335

Opgeven: Gerjan Engelenhoven, gerjan@zuiddoetsamen.nl of 06 – 389 67 130 

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen dus geef je snel op! Geef je adres en emailadres door aan Gerjan. 

Je kunt je ook al opgeven voor de andere minicursussen:

  • Niet zichtbare beperkingen op: 2 en 9 juni
  • Depressie – angst op: 22 en 29 september
  • Effectief communiceren – goede vragen stellen: op13 en 27 oktober
  • Omgaan met rouw en verlies: op 17 en 24 november

De kracht van bewonersbedrijven

Er zijn veel ordenende krachten in de maatschappij. De overheid, de bedrijven, het onderwijs, de gezondheidszorg en zo kunnen we wel even doorgaan. Een sterk in opkomst zijnde kracht betreft de zgn. bewonersbedrijven. Bewoners die zich bundelen en samen proberen bepaalde problemen voor te zijn of op te lossen. Onze Buurtcoöperatie is zo’n bewonersbedrijf. 

Er zijn in Nederland tussen de 500 en 1000 van dit soort bedrijven, precies weet niemand het. Kenmerk van deze bedrijven is dat er geen 2 hetzelfde zijn. Het is juist de eigenheid van de deelnemers die het karakter van het bewoners bedrijf bepaalt. En het kenmerk is ook dat ze lokaal actief zijn en de deelnemers vaak erg gedreven zijn. Op dit moment zijn veel van dit soort initiatieven gericht op zorg. De Tweede Kamer heeft zelfs een wet aangenomen in een poging bewonersbedrijven te ondersteunen.

Zes jaar geleden hebben wij ook een beroep gedaan op deze wet. Langzamerhand wordt er voorzichtig geprobeerd de balans op te maken. De conclusie van deze onderzoeken is tamelijk eenduidig. In de aanvang is er steun voor dit soort bedrijven, maar als ze eenmaal beginnen te lopen, valt de steun weg. Bewonersbedrijven werken samen. Wij zijn bijvoorbeeld lid van het LSA. Een actieve club die bewonersbedrijven ondersteund. De Nationale Postcode Loterij heeft 1 miljoen euro aan het LSA gegeven om de ondersteuning van deze bewonersbedrijven te bevorderen. En dat is een geweldige waardering voor al die inzet van de bewoners. 

Ton Kunneman 

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

‘Iedereen is welkom bij Zuid Doet Samen!’

Iedere maand zetten we hier in de Zuidkrant een vrijwilliger in het zonnetje. Deze maand is dat Astrid Sangers, vrijwilligster in Ons Honk. Zij loopt stage als gastvrouw op maandag, woensdag en vrijdag. 

Hoe ben jij bij Zuid Doet Samen gekomen?

‘Ik hoorde via een vriendin dat er een opleiding gegeven werd voor buurtassistent en ik dacht: dat is iets voor mij en dat zou ik heel graag willen doen! Ik heb contact opgenomen met Zuid Doet Samen en zodoende ben ik hier terecht gekomen. Ik had jaren geleden ook al een keer gezien dat er een opleiding voor buurtassistent gegeven werd maar toen werkte ik bij Avondzon als woonassistent. Ik kon toen die tijd helaas niet de opleiding combineren met mijn baan.’

Hoe vind je het om bij Zuid Doet Samen te werken?

‘Ik vind de sfeer heel gemoedelijk en het contact met de mensen vind ik boeiend. Iedereen is welkom in Ons Honk en dat vind ik heel mooi!’

Hoe zie jij jouw toekomst bij Zuid Doet Samen?

‘Ik zou hier heel graag willen blijven werken omdat het sociaal werken is. Ik ben zelf een heel sociaal persoon en daarom past dit ook bij mij!’

Praktijkschool bedankt!

Szymon (leerling van Praktijkschool De Boog) heeft deze prachtige bank voor ons gemaakt! Gisteren hebben zij de bank naar Ons Honk gebracht!

Wij zijn hier heel erg blij mee! Het is echt een hele mooie en fijne bank geworden waar onze bewoners heerlijk op kunnen zitten om van het zonnetje te genieten! Heel erg bedankt!!

Gezellig samen wandelen!

Door de corona zitten we op dit moment allemaal veel thuis en kunnen we weinig. Wat gelukkig wel kan, is wandelen. Het is natuurlijk leuk om dat samen te doen en daarom wandelen wij iedere dinsdagmiddag met een groepje. Gezellig en gezond!

We vertrekken iedere dinsdag om 14:00 vanaf Ons Honk (Sperwerlaan 18). Studenten van het ROC organiseren de wandelingen. Zij kunnen ook een rolstoel duwen indien nodig. Uiteraard wandelen we geheel coronaproof in tweetallen op 1,5 meter afstand.

Wandelt u gezellig mee? Geef u dan op via 055 – 312 5076 of info@zuiddoetsamen.nl.

Minicursus over Niet Aangeboren Hersenletsel

Zuid Doet Samen en MEE organiseren in 2021 een reeks minicursussen voor de bewoners van Apeldoorn-Zuid. De tweede mini-cursus gaat over Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze is op woensdagavond 7 en 14 april (19.00 – 21.30).

Dagelijks ontmoet je veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Misschien wel iemand uit je naaste omgeving. Hersenletsel kan ontstaan bij de geboorte, maar ook als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Het leven verandert voor diegene en zijn naasten ingrijpend.

Kennis over het herkennen van en het omgaan met mensen met NAH kan je helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Waardoor iemand met NAH zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. Want meedoen, erbij horen, je talenten gebruiken, wil iedereen. In Apeldoorn leven naar schatting ruim 6.500 mensen met NAH.

Deze mini-cursus NAH bestaat uit twee interactieve avondbijeenkomsten met theorie, filmpjes en ervaringsoefeningen waardoor je meer inzicht krijgt in wat NAH inhoudt en welke impact het heeft op het leven van diegene zelf en zijn naasten.

Ook zal iemand met NAH, een ervaringsdeskundige, vertellen over haar leven met NAH. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

Wanneer: Woensdag 7 en 14 april, van 19.00 – 21.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Waar: indien mogelijk: bij Zuid Doet Samen, Oude Beekbergerweg 19, Apeldoorn en anders digitaal via ZOOM (een link krijg je na aanmelding) 

Kosten: Geen

Informatie: Gretha Visserman, g.visserman@meeveluwe.nl of 06 – 2024 6335

Opgeven: Gerjan Engelenhoven, gerjan@zuiddoetsamen.nl of 06 – 3896 7130 

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen dus geef je snel op! 

Je kunt je ook al opgeven voor de andere minicursussen:

  • Licht verstandelijke beperkingen op: 12 en 19 mei
  • Niet zichtbare beperkingen op: 2 en 9 juni
  • Depressie – angst op: 22 en 29 september
  • Effectief communiceren – goede vragen stellen: op13 en 27 oktober
  • Omgaan met rouw en verlies: op 17 en 24 november