Alle berichten van Gerjan

mini-cursus over Rouw en Verlies

Zuid Doet Samen en MEE organiseren in 2021 en 2022 een reeks minicursussen voor de bewoners van Apeldoorn-Zuid. Deze mini-cursus gaat over rouw en verlies en is op woensdagavond 17 november (19.00 – 21.30). 

Dagelijks ontmoet je veel mensen en kom je in aanraking met mensen die verliezen meemaken. Misschien treft het jezelf of iemand uit je naaste omgeving. 

Wil je meer weten over rouw en verlies? Meld je dan aan voor deze mini-cursus. Kennis over het herkennen en omgaan met rouw en verlies kan je helpen om een ander beter te begrijpen en het contact soepeler te laten verlopen. Deze mini-cursus geeft een introductie aan mensen die hun kennis en kunde op het gebied van rouw en verlies willen versterken.

Het leven biedt ons de mogelijkheid om te verbinden en ergens waarde aan toe te kennen: een basisvoorwaarde voor een betekenisvol bestaan. Door ons te verbinden, ontstaat echter ook de mogelijkheid tot verlies. 

Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van de mens en kunnen rouw tot gevolg hebben. Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. We rouwen om een dierbaar persoon die is overleden, het verlies van een baan, een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan toekomstperspectief of ideaal.                                  

Rouw kan vragen over zin- en betekenis(geving) oproepen, leiden tot gevoelens van somberheid en ontwrichting, fysieke spanningsklachten geven en veranderde behoeften tot gevolg hebben. Deze worden door de rouwende of de omgeving niet altijd als “rouw” herkend, wat het herstelproces kan bemoeilijken.

Deze mini-cursus rouw en verlies bestaat uit twee interactieve avondbijeenkomsten waar je informatie krijgt, maar ook met elkaar in gesprek gaat. Hierdoor krijg je meer inzicht in rouw en verlies en de impact welke het heeft op het leven.

Ook zal een ervaringsdeskundige, vertellen over haar leven. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

Wanneer: Woensdag 17 november, van 19.00 – 21.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Waar: Zuid Doet Samen, Oude Beekbergerweg 19, Apeldoorn 

Kosten: Geen

Trainer: Daphne Stroobant, consulent MEE gespecialiseerd in rouw en verlies

Informatie: Gretha Visserman, g.visserman@meeveluwe.nl of 06 – 2024 6335

Opgeven: Gerjan Engelenhoven, gerjan@zuiddoetsamen.nl of 06 – 3896 7130 

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen dus geef je snel op! 

Hoog bezoek!

Vrijdag 29 oktober waren wij op een bijeenkomst met een bijzondere gast! Koning Willem Alexander was namelijk aanwezig bij een workshop die onze Gerjan die middag gaf. Dit was op een inspiratiebijeenkomst over zorgzame gemeenschapen. Het was een mooie middag waarin maar weer eens duidelijk werd hoe waardevol burgerinitiatieven en omzien naar elkaar zijn. De middag werd georganiseerd door KNHM, Triodos Bank en Nederland Zorgt voor elkaar.

Uitnodiging Jaarvergadering

Apeldoorn, 20 augustus 2021

Betreft: UITNODIGING jaarvergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Beste meneer of mevrouw,

Het bestuur van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid nodigt u van harte uit om op de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen op maandagavond 13 september om 19:30 (inloop 19:00) in de Hofstadkerk (Hofveld 52 Apeldoorn). Graag vooraf even aanmelden via 055 – 312 5076 of info@zuiddoetsamen.nl

Coronamaatregelen

Bij de ledenvergadering dient 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden, daarom houden we de jaarvergadering in de Hofstadkerk. Bij binnenkomst moet u uw handen te desinfecteren, meten wij uw temperatuur en noteren we uw contactgegevens. Bij griep- en verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven. 

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Notulen vorige jaarvergadering (26 oktober 2020) 

4. Verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar

5. Benoeming van accountantsbureau Boon voor de controle van de jaarstukken

6. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over 2020

7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur over 2020

8. Burgercoalitie tegen armoede en werkloosheid

9. Toekomstbestendig maken juridische structuur

10. Wijzigingen bestuur 

11. Rondvraag

12. Sluiting

Hieronder vindt u het jaarverslag over 2020, de notulen van de vorige jaarvergadering en de officiële jaarcijfers. U kunt deze gegevens ook verkrijgen in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Desgewenst kunt u deze ook thuisbezorgd krijgen, neem daarvoor contact op via 055 – 3125076. 

Graag tot maandag 13 september!

Met hartelijke groet,

– namens het bestuur –

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Zuid Doet Samen Zomerweken

Het is zomervakantie en dat betekent Zuid Doet Samen Zomerweken! Oftewel: 6 weken vol kinderactiviteiten! Iedere woensdagmiddag (13:00-16:00) van 21 juli tot en met 25 augustus zijn er leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. We beginnen bij ons kantoor (Oude Beekbergerweg 19 – naast fysiotherapie Bos en Weide) en eindigen bij Speeltuin De Zoemer (ingang naast Talingweg 90). Kosten zijn slechts €1 per middag. Graag even opgeven via 055 – 312 5076 of info@zuiddoetsamen.nl.

Programma:

  • Woensdag 21-07: waterdag
  • Woensdag 28-07: knutseldag
  • Woensdag 05-08: sport en speldag
  • Woensdag 11-08: spelletjesdag
  • Woensdag 18-08: muziek en knutseldag
  • Woensdag 25-08: eten en cola-disco Let op: locatie: Ons Honk (Sperwerlaan 18)

Ben jij onze nieuwe stagebegeleider?

Het leerbedrijf in de wijk van Zuid Doet Samen zoekt een stagebegeleider op vrijwillige basis. Bij Zuid doet samen bieden we namelijk aan studenten van verschillende opleidingen en opleidingen stageplekken aan. Op woensdag komt er altijd een enthousiaste groep studenten van het Hoornbeeck College en op woensdag bij wijkbewoners thuis stagelopen. Dit is een superleuke en leerzame stage. Natuurlijk is het belangrijk dat de studenten ondersteund/ begeleid worden, en daarvoor zoeken we jou!

Vind je het leuk om studenten te begeleiden die bij wijkbewoners thuis stagelopen en heb je enig ervaring met begeleiden van studenten? Ben je beschikbaar op woensdag tussen 13.15u en 14.15u, (niet in de schoolvakanties) en een aantal keren op woensdagochtend voor overleg met collega’s en wijkbewoners?

Bel (055-3125076), mail (info@zuiddoetsamen.nl) of loop binnen op Ons Honk (Sperwerlaan 18)! 

Samen Brummelhof

Zuid Doet samen doet mee aan een onderzoek voor de gemeente Apeldoorn in de Brummelhof onder de noemer van “Samen Brummelhof”. Wij vinden het belangrijk dat u met veel plezier in uw buurt woont. Daarom willen we met zo veel mogelijk bewoners in gesprek. Wat vindt u fijn, en wat moet anders? En wat willen u en uw buren bijdragen aan een fijne buurt. U kunt zo zelf  ideeën aangeven en meedenken, hoe u voor uw  buurt en uzelf, een betere leefomgeving maakt.

In deze maand kunnen medewerkers van het bureau Eures , de buurtregiseur Ama Mual van Stimenz,  onze buurtassistent van de Brummelhof, Vincent van Nieuwland en onze stagiaires Pien en Jennifer bij u langs komen voor het doornemen van een vragenlijst en u kunt bij hen al u ideeën kwijt voor het verbeteren van u buurt.

Vrijdag 11 juni staan we bij de Deka tussen 09.30u en 14.30u  om ook daar met u in gesprek te gaan over de buurt en uw ideeën daarover.

Steunt u ook de inclusieve speeltuin?

Willemijn, moeder van een dochtertje met een beperking, heeft een droom: een inclusieve speeltuin voor kinderen met en zonder beperking in Apeldoorn (Woudhuis). Zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Omdat speeltuinen vaak niet (voldoende) zijn aangepast kunnen veel Apeldoornse kinderen nu niet meedoen.

20 juni gaat Willemijn starten met een sponsorloop van 700 km om geld binnen te halen voor een aangepast speeltoestel. €5.000,- is haar streefbedrag. Dat moet lukken met onze hulp. Een inclusieve speeltuin waar alle kinderen, met diverse beperkingen, kunnen spelen kost natuurlijk veel meer geld. Dus alles wat meer binnenkomt is welkom. Ook is er contact met de gemeente Apeldoorn om te bekijken in hoeverre een inclusieve speeltuin is in te passen in bestaande plannen.

Wil je meehelpen aan dit prachtige initiatief? Door te sponsoren en/of dit bericht te delen met andere belangstellenden. www.voorapeldoorn.nl/samenspeelplekwoudhuis Hier lees je meer over het initiatief van Willemijn en over sponsormogelijkheden.

Armoede

Na de corona is het waarschijnlijk dat de armoede toeneemt. De economie heeft een flinke tik gekregen. Maar wat is armoede? Er zijn veel definities. In geld bijvoorbeeld. Voor een alleenstaande wordt € 1135 per maand als armoedegrensgenoemd, voor een echtpaar zonder kinderen € 1555 en met een kind € 1850. Andere definities gaan uit van de mogelijkheid om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Eten, drinken, kleding, wonen en gezondheidszorg. De corona crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er meer primaire levensbehoeften zijn dan de materiele. Contact hebben met elkaar, aanraken en knuffelen en ergens bij horen bijvoorbeeld. Isolement blijkt voor veel mensen een zeer pijnlijke gebeurtenis te zijn. 

De Buurtcoöperatie is opgericht om het omzien naar elkaar te bevorderen. Het gevaar is dat we vooral omzien naar mensen waar het makkelijk is om mee om te gaan. Mensen die in armoede leven verbergen zich het liefst. Ze hebben niet het gevoel dat ze ergens bij horen. En dat is naast het tekort aan materiële zaken een even grote factor voor stress. En daar ligt een kans voor de Buurtcoöperatie. Mensen laten merken dat ze er gewoon bij horen. Maar er is ook een opgave voor de gemeente. Mensen die in armoede leven zijn financieel afhankelijk van de bijstand. Dat is een in de wet vastgesteld recht voor iedere inwoner van Nederland om een vast bedrag per maand te krijgen. Niets om je voor te schamen.

De toeslagen affaire geeft ons inzicht in een overheid die mensen als boeven behandelt. En dat is het laatste wat mensen kunnen gebruiken als ze in armoede leven. Wij gaan in de komende jaren extra ons best doen om mensen uit dat isolement te helpen komen. En wij willen graag dat u daar mee helpt. Hoe laten we u nog weten. Wat wij ook willen is maatschappelijk waardevol werk weer in ere herstellen, maar daarover later meer.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid