Actieprogramma zorgzame gemeenschappen

Nederland Zorgt voor Elkaar (landelijk netwerk van burgerinitiatieven) heeft een actieprogramma opgesteld om te komen tot zorgzame gemeenschappen. Burgerinitiatieven spelen een belangrijke rol in het organiseren van deze zorg voor de toekomst. Het uitgangspunt is dat bewoners samen verantwoordelijkheid nemen voor leefbaarheid, zorg en samenredzaamheid.

Donderdag 17 mei werd deze actieagenda op de 1e nationale dialoog gemeenschapskracht aangeboden aan minister De Jonge. De actieagenda kunt u hier lezen. Als Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid, onderschrijven wij deze actieagenda van harte!