Jaarvergadering

Beste meneer of mevrouw, 

Het bestuur van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid nodigt u van harte uit om op de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen dinsdag 17 mei om 19:30 in Ons Honk (Sperwerlaan 18 Apeldoorn). Graag vooraf aanmelden via 055 – 312 5076 of info@zuiddoetsamen.nl


Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen vorige jaarvergadering (13 september 2021)  
4. Verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar 
5. Benoeming van accountantsbureau Boon voor de controle van de jaarstukken 2021 
6. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over 2021 
7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur over 2021 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Hieronder vindt u het jaarverslag over 2021, de notulen van de vorige jaarvergadering, accountantsverslag en de officiële jaarcijfers. U kunt deze gegevens ook verkrijgen in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Desgewenst kunt u deze ook thuisbezorgd krijgen, neem daarvoor contact op via 055 – 3125076.  
 
Graag tot dinsdagavond 17 mei! 
 
Met hartelijke groet, 

– namens het bestuur – 
 
 
Ton Kunneman 

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid