Armoede

Na de corona is het waarschijnlijk dat de armoede toeneemt. De economie heeft een flinke tik gekregen. Maar wat is armoede? Er zijn veel definities. In geld bijvoorbeeld. Voor een alleenstaande wordt € 1135 per maand als armoedegrensgenoemd, voor een echtpaar zonder kinderen € 1555 en met een kind € 1850. Andere definities gaan uit van de mogelijkheid om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Eten, drinken, kleding, wonen en gezondheidszorg. De corona crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er meer primaire levensbehoeften zijn dan de materiele. Contact hebben met elkaar, aanraken en knuffelen en ergens bij horen bijvoorbeeld. Isolement blijkt voor veel mensen een zeer pijnlijke gebeurtenis te zijn. 

De Buurtcoöperatie is opgericht om het omzien naar elkaar te bevorderen. Het gevaar is dat we vooral omzien naar mensen waar het makkelijk is om mee om te gaan. Mensen die in armoede leven verbergen zich het liefst. Ze hebben niet het gevoel dat ze ergens bij horen. En dat is naast het tekort aan materiële zaken een even grote factor voor stress. En daar ligt een kans voor de Buurtcoöperatie. Mensen laten merken dat ze er gewoon bij horen. Maar er is ook een opgave voor de gemeente. Mensen die in armoede leven zijn financieel afhankelijk van de bijstand. Dat is een in de wet vastgesteld recht voor iedere inwoner van Nederland om een vast bedrag per maand te krijgen. Niets om je voor te schamen.

De toeslagen affaire geeft ons inzicht in een overheid die mensen als boeven behandelt. En dat is het laatste wat mensen kunnen gebruiken als ze in armoede leven. Wij gaan in de komende jaren extra ons best doen om mensen uit dat isolement te helpen komen. En wij willen graag dat u daar mee helpt. Hoe laten we u nog weten. Wat wij ook willen is maatschappelijk waardevol werk weer in ere herstellen, maar daarover later meer.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid