Jaarvergadering Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Op dinsdagavond 29 mei houdt de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor ons een belangrijk moment. Dan leggen we immers verantwoording af over wat wij gedaan hebben in 2017 en spreken we over de toekomstplannen. Daarbij horen wij graag van u, wat u wilt!

Alle leden zijn van harte welkom op dinsdagavond 29 mei om 19:30 (inloop 19:00) in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Die avond laten we u ook het nieuwe buurtrestaurant zien dat afgelopen maanden is gerealiseerd in Ons Honk!

Graag zien wij u op 29 mei!

Bijbehorende stukken:

Jaarverslag 2017 Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid

Uitnodiging jaarvergadering Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid (29 mei 2017)

Concept jaarrekening 2017 Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

De definitieve jaarrekening inclusief goedkeurende verklaring wordt op 29 mei gepubliceerd. 

Concept notulen ALV Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid 16 mei 2017

Wij zijn Zuid Doet Samen!

Wij zijn Zuid Doet Samen; dat is de titel van ons jaarverslag 2017. Want: Zuid Doet Samen zijn we met elkaar! Samen zien we om naar elkaar. Ons jaarverslag is af te halen in Ons Honk (Sperwerlaan 18) of hier digitaal te lezen.

Actieprogramma zorgzame gemeenschappen

Nederland Zorgt voor Elkaar (landelijk netwerk van burgerinitiatieven) heeft een actieprogramma opgesteld om te komen tot zorgzame gemeenschappen. Burgerinitiatieven spelen een belangrijke rol in het organiseren van deze zorg voor de toekomst. Het uitgangspunt is dat bewoners samen verantwoordelijkheid nemen voor leefbaarheid, zorg en samenredzaamheid.

Donderdag 17 mei werd deze actieagenda op de 1e nationale dialoog gemeenschapskracht aangeboden aan minister De Jonge. De actieagenda kunt u hier lezen. Als Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid, onderschrijven wij deze actieagenda van harte!

Op zoek naar werk? Kom naar het vacaturecafé!

Op donderdagmiddag 7 juni is er een vacaturecafé in Ons Honk! Die middag kunt u als werkzoekende contact maken met werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Het doel is om in een informele setting werkzoekenden en werkgevers met elkaar te matchen.

Naast de directe matching tussen werkgevers met vacatures en werkzoekenden wordt er in het Vacaturecafé ook een aantal workshops gegeven. Denk hierbij aan cv-check, talentscan, kleding en kleuradvies bij sollicitatie en ‘leren solliciteren’.

Kortom, bent u op zoek naar werk, kom dan donderdag 7 juni tussen 13:30 en 16:00 naar buurthuis Ons Honk (Sperwerlaan 18)! Deelname (inclusief koffie/thee) is gratis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aart Meiling van Zuid Doet Samen via aart@zuiddoetsamen.nl of 06 – 8355 1251.

Op bezoek bij Doetebol

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

Zuid Doet Samen is een bewonersinitiatief, eigendom van de 750 leden van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. Zelf bedacht om samen de leefbaarheid te verbeteren door het omzien naar elkaar in de verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid te bevorderen.

De laatste 5 jaar zijn er in het hele land allerlei initiatieven tot stand gekomen door bewoners, om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. De neoliberale wind die er de afgelopen 10 jaar gewaaid heeft (ikke ikke ikke en de rest kan stikken), blijkt niet door iedereen als prettig ervaren te worden. De gaten die daardoor vallen willen veel bewoners opvullen. Er is daarvoor inmiddels ook een wettelijke basis. Als burgers denken dat ze iets beter kunnen dan de overheid, kunnen ze een beroep doen op The Right to Challenge.

De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid krijgt meerdere malen per maand bezoek vanuit anderen plaatsen. Bewoners, ambtenaren en hulpverleners komen kijken hoe wij dat flikken: de regie bij de bewoner en niet bij de gemeente of de hulverleners. Dat zijn vaak leerzame bijeenkomsten. De hulpverleners snappen niet dat mensen zonder diploma hulp kunnen verlenen. De gemeentes willen het liefst geen risico lopen. Zeker als het om zorg gaat.

De bewonersbedrijven zijn inmiddels hun krachten aan het bundelen. En wij hebben besloten ook bij anderen bewoners bedrijven op bezoek te gaan. Zo waren de buurtassistenten onlangs te gast bij de stichting Doetebol in Doetinchem. Lekker dichtbij. Wij hadden hen al enige maanden geleden op bezoek gehad en wat toen opviel, was dat ze een aantal principes die wij systematisch toepassen, ook toepassen. Goed naar de bewoner luisteren bijvoorbeeld. Iedereen zegt dat die dat doet, maar het blijft vaak bij woorden. Wat Doetebol ook zeer goed doet, is samenwerken met andere partijen, waaronder de gemeente. En wat mij betreft kan de gemeente Doetinchem een compliment krijgen over hoe ze de afstand tussen de burger en het gemeentehuis probeert te overbruggen.

Rene Reumer, een burger die sterk bij Doetebol betrokken is, speelt een grote rol met name in het verbinden van alle partijen. En dat is prachtig om te zien. En voor ons was het mooi om te zien hoe bewoners van Doetinchem zich samen inzetten om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Van zo’n dag knap ik erg op!

Oh ja: op 29 mei is onze verbouwing klaar en hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Uiteraard krijgen de leden nog een schriftelijke uitnodiging. Ik zie u dan graag!

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Belevenissen van buurtassistent Rosalie

Buurtassistent Rosalie Strampel (rosalie@zuiddoetsamen.nl of 06 – 8355 0009)

“Ik ben Rosalie Strampel en werk als buurtassistent voor Zuid Doet Samen in de Edelmetaalbuurt en, sinds ongeveer een half jaar, in de Vogelbuurt.

Hoe ben ik daartoe gekomen? Ik werkte bij Lucrato en had het daar wel gezien. Ik was op zoek naar een werkplek buiten Lucrato. Op een bepaald moment kreeg ik van de gemeente een folder door de deur, waarbij ik werd uitgenodigd te komen kijken naar een positie als buurtassistent. Met aandacht heb ik het foldertje gelezen en toen ben ik enthousiast geworden. Daarom ben ik naar de bijeenkomst gegaan. Daar volgde een gesprek op en tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd om te komen leren en werken.

Het tweede deel van de opleiding begonnen we met 1 dag per week aanbellen. Na het behalen van ons certificaat gingen we zoveel mogelijk aanbellen. Daarnaast 1 x per week op een van de pleinen staan, om de mensen in Zuid kennis te laten maken met wie we zijn en wat we doen. En langzamerhand de bewoners in je buurt leren kennen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Bewoners leren kennen, behoeften peilen en kijken wat de mensen zelf kunnen oplossen en waar er een hand- of spandienst verleent kan worden. Misschien de hulp inroepen van onze zorgcoach wanneer dat nodig is. En bovenal eens kijken waar er verbindingen gelegd kunnen worden tussen de bewoners onderling, waardoor de sfeer in een buurt zou kunnen veranderen c.q. verbeteren.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk. Een dame met dezelfde hobby verbinden met een andere dame met dezelfde hobby. Een aantal vrijwilligers die wat wilden doen en dat ieder naar eigen kunnen doet, iemand die voor de mensen kookt en iemand die helpt met koffie en thee delen op de maandagmiddag. Dit zijn voorbeelden van mensen die betrokken zijn bij Ons Honk, onze uitvalsbasis. Dan zijn er nog de actieve buurtbewoners die hun buren helpen. Met bijvoorbeeld hun tuin of als oppas om voor de mantelzorger tijd en ruimte vrij te maken er zelf even op uit te gaan. Ook les in de Nederlandse taal zowel in de wijk als in Ons Honk.

Kort gezegd draait alles om wederzijdse aandacht voor elkaar. Waarbij er een uitwisseling plaats vindt van mens tot mens. Niet alleen feitelijke zaken komen aan de orde. Een stuk betrokkenheid wordt zelfs van ons als werknemers verwacht. Om op deze manier te kunnen ondersteunen waar nodig en de zelfstandigheid en eigen regie van de bewoners in ons Zuid te stimuleren.”