Het honk van Zuid Doet Samen wordt… Ons Honk!

Onz Honk
Het honk van Zuid Doet Samen wordt… Ons Honk!

Zuid Doet Samen was al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie om wat concreter om te kunnen gaan met de doelstellingen van de coöperatie: de verbetering van het welzijn van de buurtbewoners en de versterking van hun onderlinge verbondenheid. Met andere woorden: iets nuttigs en tegelijk iets leuks toevoegen aan de alledaagsheid van het leven van de mensen die dergelijke afwisseling wel kunnen gebruiken.

We kunnen op dit moment nog niet te veel op de muziek vooruitlopen, maar wel is duidelijk dat de locatie is gevonden: het sinds enige tijd leegstaande buurthuis ‘Ons Honk’ aan de Sperwerlaan. Voor wat betreft de invulling met activiteiten en programma’s wil Zuid Doet Samen eerst het oor te luisteren leggen bij de toekomstige gebruikers van dit mooie pand, dat zich voor een scala aan mogelijkheden leent. Over hoe we dat gaan aanpakken en wanneer, leest u binnenkort meer op onze site!

Buurtassistenten gediplomeerd

Diplomaz - compi

Op 18 december was het zo ver: de elf cursisten die in het voorjaar bij ‘Zuid Doet Samen’ aan hun opleiding tot buurtassistent begonnen, kregen hun diploma uitgereikt. Dat wethouder Johan Kruithof deze diploma-uitreiking voor z’n rekening nam is niet toevallig: niet alleen is Kruithof stadsdeel wethouder Zuid-West (de wijk Zuid en het dorp Ugchelen), maar hij was vóór zijn politieke loopbaan bovendien jarenlang werkzaam bij een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. En als we het over Zuid Doet Samen en de buurtassistenten hebben, dan hebben we het over die maatschappelijke ontwikkeling!

Na drie maanden gestudeerd te hebben op de theoretische kennis over de zorg in het algemeen en over de veranderingen in de Wmo in het bijzonder, hebben de cursisten kennis gemaakt met de praktijk en ervaring opgedaan met huisbezoeken en met het geven van voorlichting en informatie in de buurten van Zuid. Alle elf cursisten ontvingen hun diploma en gaan vanaf 2015 verder met hun werk als buurtassistent. Acht van hen treden in dienst van Zuid Doet Samen en drie assistenten blijven als vrijwilliger aan ZDS verbonden. Zo kan deze coöperatie zich blijven inzetten voor de verbetering en versterking van de sociale structuren in Apeldoorn Zuid, huisbezoeken afleggen, de mensen wegwijs maken in al die zorgwetten en assistentie verlenen bij de contacten van zorgvragers met ‘het zorgloket’ bij de gemeente en de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.

Als buurtcoöperatie werkt Zuid Doet Samen in de eerste plaats voor haar leden, maar niemand klopt er tevergeefs aan. De mensen van Zuid Doet Samen zijn altijd dichtbij; ze zijn de altijd wakkere en alerte spinnen in het grote web van de zorg. En voor wie eigenlijk helemaal niet zo van spinnen houdt: die buurtassistenten van Zuid Doet Samen (die u herkent aan hun opvallende blauwe jassen) helpen u gewoon graag verder op het gebied van langer zelfstandig blijven wonen en wie en wat daarbij behulpzaam kan zijn.

Diplomaz - vincent

ZUID DOET SAMEN met… het Hoornbeeck College

Het Hoornbeeck College is in de ‘Keuzegids’ van het Middelbaar Beroeps Onderwijs al voor de zesde keer op rij verkozen tot het beste ROC (Regionaal Onderwijs Centrum) van Nederland. Die gids laat zien hoe de verschillende colleges in het middelbaar beroepsonderwijs scoren op onderdelen als studenttevredenheid, slagingspercentages en beoordelingen door de onderwijsinspectie. Dat is dus goed gezelschap voor ‘Zuid Doet Samen’!

Eén van de opleidingen die je aan het Hoornbeeck College kunt volgen is die van ‘Helpende Zorg en Welzijn’. De leerlingen die deze opleiding volgen willen van de zorg hun vak maken. ‘Zorgen’ is helemaal hun ding: ze genieten ervan om te kunnen helpen. Maar om dat professioneel te kunnen doen, heb je er wel een goede opleiding voor nodig, en bij een goede opleiding hoort een goed begeleide stage.

Mevrouw Jenneke Haase (hier tijdens de opname van het 'Geluid van Zuid') begeleidt de stagiairs vanuit het Hoornbeeck College
Mevrouw Jenneke Haase (hier tijdens de opname van het ‘Geluid van Zuid’) begeleidt de stagiairs vanuit het Hoornbeeck College

Zuid Doet Samen en het Hoornbeeck College hebben elkaar gevonden bij het bieden van zulke praktijkervaring aan deze jongeren, die zich willen oefenen in hun verzorgende, begeleidende en huishoudelijke taken. Eind november 2014 zijn 9 leerlingen van de opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ bij Zuid Doet Samen ‘ingestroomd’ en begonnen aan hun stage van tien weken. Bij het schrijven van deze ’tussenstand’ kunnen we zeggen dat zowel de studenten als de ouderen deze stage als zeer succesvol ervaren. Door deze nieuwe contacten weten we ook dat er ouderen zijn die deze jongeren graag iets leren, in de trant van ‘vroeger deden wij dat en dat zo en zo’. Zo zijn er al studenten die nu precies weten hoe je ‘draadjesvlees’ moet klaarmaken! Dat is niet alleen leuk voor de degene die dat heeft kunnen doorgeven, maar het kan ook heel goed van pas komen in hun toekomstig werk als helpende.

En dat deze jongeren echt super gemotiveerd zijn, mag wel blijken uit het feit dat ze – geheel op eigen initiatief! – op 17 december een zeer geslaagde kerstlunch voor al hun nieuwe stage contacten georganiseerd hebben in buurthuis ‘Ons Honk’.

Lunz - dec 14

In februari loopt deze eerste stageperiode af en het is nu al wel duidelijk dat Zuid Doet Samen en het Hoornbeeck College hiermee samen verder zullen gaan en dat er nog (veel) meer studenten zullen volgen. En dat gaat veel verder dan alleen het bieden van huishoudelijke hulp en gezelschap: voor de studenten is dit een belangrijke praktijkervaring, waarbij voor velen ‘het kwartje valt’ van de theorielessen. Voor de ouderen waar de studenten langsgaan is het duidelijk een belangrijke verbetering van hun welzijn en welbevinden. De mensen die het leuk vinden om ook als stage adres te worden opgenomen, kunnen dit met een mailtje laten weten aan mechelien@zuiddoetsamen.nl of bellen met 06 372 845 86.