Voorlichting over veranderingen in de zorg

Over het thema ‘Veranderingen in de zorg’ gaf ‘Zuid Doet Samen’ tussen eind oktober en half november vier voorlichtings-bijeenkomsten in de verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid. De avonden waren een overtuigend succes en er is volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en met de mensen van het team van ‘Zuid Doet Samen’ te praten.

De avonden werden georganiseerd in De Graanhof (dinsdagavond 28 oktober), Buurthuis Maasstraat (woensdagavond 29 oktober), de Alliage (donderdagavond 6 november) en in de Avondzon (op dinsdagavond 11 november).

Graanhof 002

Maasstraat from IMG_1703 - modified
Veel belangstelling en een levendige discussie

 

Gemeente op bezoek bij Zuid Doet Samen

Op donderdagmiddag 16 oktober stond alles klaar in Dok Zuid om de mensen van de gemeente te ontvangen die zich in Apeldoorn op bestuurlijk niveau met de veranderingen in de zorg bezighouden. Het programma bestond uit a) een toelichting door Mechelien Burghout en Ton Kunneman over de aansluiting op hun eerdere presentatie aan de gemeente van afgelopen juni in het stadhuis en b) een presentatie door de buurtassistenten over hun opleiding en werk.

IMG_1402

 

In de pauze gingen de buurtassistenten van ‘Zuid Doet Samen’ en de gemeentevertegenwoordigers met elkaar in een informatief gesprek. Daarna vertelde Dr. Joke de Vries van het Expertisecentrum voor Menselijke Waarden en Professionaliteit over haar ervaringen bij de opleiding van de buurtassistenten met haar cursus ‘Naar een gezondheidsgerichte benadering’. Daarnaast haakte ze in op het rapport ‘De Kanteling als Kompas’ (onderzoek Sturing Zorg en Welzijn) van de Rekenkamercommissie van gemeente Apeldoorn, verschenen in september 2014. Tot slot ging Joke ook nog in op het project om de effecten van de deur-tot-deur benadering van Zuid Doet Samen wetenschappelijk te volgen en te analyseren. We kijken met plezier op deze middag terug!

Zuid Doet Samen op bezoek

Onze buurtassistenten bellen huis aan huis aan in heel Zuid. Ieder doet dat in zijn eigen buurtje om te horen wat er speelt. Zo kunnen wij verbindingen leggen op straat- en buurtniveau. Uw buurtassistent gaat graag met u in gesprek!

Average - 016 IMG_1057-B_resize_resize

 

 

 

 

 

 

 

In zo’n gesprek kunnen allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, wonen en welzijn aan de orde komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over het aanvragen van voorzieningen via de WMO, over langer thuis blijven wonen, over eenzaamheid of over buurtactiviteiten.

Elk buurtje van Zuid heeft zijn eigen buurtassistent. Die belt in dat buurtje huis aan huis aan om zo met zoveel mogelijk buurtbewoners in contact te komen. Hierdoor weten onze buurtassistenten goed wat er speelt per buurtje. Door geen deur over te slaan, komen wij niet alleen in contact met mensen met een vraag, maar juist ook met mensen die wat te bieden hebben.

Over het algemeen zijn de mensen geïnteresseerd en niet zelden worden de assistenten binnen gevraagd om wat verder te praten. Eén van de doelen van Zuid Doet Samen is om mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen; vooral als er wensen zijn op het gebied van bijvoorbeeld samen wandelen, winkelen, fietsen of gewoon eens bij elkaar langs te gaan om bij een kopje thee wat met elkaar bij te praten. Of om iets voor de ander te doen, zoals een klusje in huis of een boodschapje doen.

 

Veranderingen in de zorg

Niemand heeft u iets gevraagd!

Nederland heeft een goede gezondheidszorg en wij zijn relatief gezond. Maar er gaat wel veel geld in die gezondheidszorg zitten. Omdat de kosten maar bleven stijgen, moest er iets veranderd worden. In ieder geval moest die kostenstijging worden gestopt, en dat is gelukt. De gemeenten hebben een veel grotere rol gekregen in de uitvoering van de gezondheidszorg. Onder het motto ‘de gemeente staat dichter bij de klant’ werden zij de aangewezen instantie om geld te besparen. En die besparing is gelijk maar ingeboekt: de gemeenten kregen domweg minder geld.

Ook is besloten dat ouderen – en mensen die een handicap hebben – langer thuis moeten blijven wonen. Dat is per slot van rekening goedkoper. Dat deel van de operatie lijkt dus gelukt. Maar is het nu zoveel beter geworden?Althans in de ogen van de bewoners van Nederland?

De bewoners van Apeldoorn-Zuid hebben zich verenigd in een buurtcoöperatie onder het motto ‘Zuid Doet Samen’. Want dat was immers de bedoeling: de buurt moest ingezet gaan worden bij de ondersteuning van haar eigen bewoners. Ons uitgangspunt was daarbij: we gaan datgene leveren wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben.

In 2015 hebben we meer dan 2000 gesprekken met buurtbewoners gevoerd, onder meer om erachter te komen welke behoeftes en wensen er onder de mensen leven. Een van de meest genoemde problemen die we daarbij tegenkwamen was eenzaamheid. En (dus) wat het meest nodig bleek: contact met mensen.
In de ervaring van de bewoners hebben de systeemveranderingen in de zorg daar negatief aan bijgedragen. De formele hulpverlener dient zich te beperken tot het technische deel van het beroep, net zoals een monteur een motor repareert of onderhoudt. Dat de klant het minstens net zo belangrijk vindt om een praatje te kunnen maken, is daarbij niet aan de orde. Daar is geen tijd voor ingepland en dat gaat dus niet door. Het kan voorkomen dat een klant op een dag zes ‘monteurs’ op bezoek krijgt, ieder voor zijn of haar eigen ‘onderdeel van de motor’. Maar toch voelt de klant zich niet serieus genomen, omdat niemand naar hem of haar luistert. En dat gevoel van niet serieus genomen worden, roept gevoelens van eenzaamheid op.

Bij meer dan 150 bewoners leveren wij nu die sociale aandacht, in allerlei vormen. En daar blijkt een enorme behoefte aan te bestaan! We voeren regie over complexe zorgvraagstukken, niet omdat we specialisten zijn, maar omdat de bewoner ons vertrouwt. We organiseren ontmoetingsbijeenkomsten, we coördineren begeleiden ondersteuning door stagiaires bij de mensen thuis en we brengen actieve buurtbewoners in contact met mensen die behoefte hebben aan zo’n contact. We matchen buurtbewoners die elkaar kunnen ondersteunen en last but not least hebben wij buurtassistenten die de regie voeren over die processen in een fijnmazig netwerk van buurten en buurtjes in Apeldoorn-Zuid.

Voor ons is wel duidelijk wat de bewoners willen. Maar het zal nog wel enige tijd duren voordat dit is doorgedrongen in de verkokerde systemen van zorgaanbieders en overheidsregisseurs van de zorg. De gemeente Apeldoorn doet geweldig haar best om ons te ondersteunen, maar zit ook met het dilemma dat wat wij doen niet gemakkelijk te vangen is in hun bestaande kaders en denkstructuren. Daarin zijn wij een beetje een buitenbeentje, en ook wel een beetje ‘de luis in de pels’. Maar wij laten de bewoners van Apeldoorn Zuid in ieder geval niet in hun sop gaarkoken. Onze buurtassistenten staan graag klaar voor de bewoners van Apeldoorn-Zuid!

Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid