β„€π•¦π•šπ•• 𝕕𝕠𝕖π•₯ π•Šπ•’π•žπ•–π•Ÿ π•–π•Ÿ π”½π• π•–π•Ÿπ•šπ•© π•€π•π•’π•’π•Ÿ 𝕕𝕖 π•™π•’π•Ÿπ••π•–π•Ÿ π•šπ•Ÿπ•–π•–π•Ÿ.

De samenwerking omhelst o.a. de Klussenbus in Apeldoorn Zuid en mogelijkheden van een repair cafΓ© in Zuid doorΒ Foenix Kringloop en reΓ―ntegratie / Circulair Ambachtscentrum, waarbij wij
Paula StegemanΒ en haar collega’s van Zuid doet Samen voorzien van materiaal voor al hun goede werk in Apeldoorn Zuid.

Voorstelling Zieltje

Donderdag 24 november is er een voorstelling in buurthuis Ons Honk. Babette Holtmann brengt samen met gitarist Hans Kunneman het boek Er was eens een Zieltje… van Marie-Claire van der Bruggen tot leven in een sprankelende muzikale familievoorstelling met een bijzondere boodschap. Je wordt door Zieltje meegenomen op haar aardse avontuur. Het is een wonderbaarlijke reis vol verrassingen, die je laat ontdekken wie je werkelijk bent en waar je eigenlijk vandaan komt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.erwaseenseenzieltje.nl

De voorstelling “er was eens een zieltje” en begint om 14.30 tot 15.45 uur. Inloop is om 14.00 uur.

Entree is €7,50 voor leden en €17,50 voor niet leden.

Graag opgeven via 055-3125076 / info@zuiddoetsamen.nl.

Vol is vol

Ga ook mee met Zieltje?

Jaarvergadering

Beste meneer of mevrouw, 

Het bestuur van BuurtcoΓΆperatie Apeldoorn-Zuid nodigt u van harte uit om op de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen dinsdag 17 mei om 19:30 in Ons Honk (Sperwerlaan 18 Apeldoorn). Graag vooraf aanmelden via 055 – 312 5076 of info@zuiddoetsamen.nl


Agenda:Β 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen vorige jaarvergadering (13 september 2021)  
4. Verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar 
5. Benoeming van accountantsbureau Boon voor de controle van de jaarstukken 2021 
6. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over 2021 
7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur over 2021 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Hieronder vindt u het jaarverslag over 2021, de notulen van de vorige jaarvergadering, accountantsverslag en de officiΓ«le jaarcijfers. U kunt deze gegevens ook verkrijgen in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Desgewenst kunt u deze ook thuisbezorgd krijgen, neem daarvoor contact op via 055 – 3125076.  
 
Graag tot dinsdagavond 17 mei! 
 
Met hartelijke groet, 

– namens het bestuur – 
 
 
Ton Kunneman 

Voorzitter BuurtcoΓΆperatie Apeldoorn-Zuid 

Inzamelpunt voor OekraΓ―ne in ons honk

De docenten van het Hoornbeeckcollege, waar wij veel mee samenwerken, hebben ons gevraagd om inzamelpunt te worden voor toiletartikelen. Deze toiletartikelen worden ingezameld voor vluchtelingen uit OekraΓ―ne die worden opgevangen in Casa Bonita, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn. Natuurlijk willen wij hier graag aan meewerken!

Wij zijn daarom opzoek naar toiletartikelen voor volwassenen en kinderen. Denk hierbij aan shampoo, douchegel enz.

U kunt dit bij buurthuis Ons Honk, Sperwerlaan 18 in Apeldoorn-Zuid inleveren op maandag t/m donderdag van 9:00 tot 15:00 uur en op vrijdag tot 13:00 uur.

Voor meer informatie, kunt u ons bellen of mailen:

tel: 055-3125076 of info@zuiddoetsamen.nl

FF kletsen met Marieke van MissieMarieke

Elke donderdag gaan Jeroen en Paula live op Facebook van 10:30 tot 11:30 uur vanuit Ons Honk om even gezellig met u te kletsen.

Zij gaan wekelijks live en nodigen dan nieuwe gasten uit die bv over hun bedrijf, buurt, sport, hobby, eenzaamheid enz. willen praten.

U kunt dan via facebook meepraten en eventueel vragen aan onze gast/gasten stellen.

Wij zijn nog steeds op zoek naar gasten die werkzaam zijn, sporten, dagbesteding, cursussen volgen of wonen in Apeldoorn-Zuid en omgeving. Elk onderwerp is leuk!!

Vind u het ook leuk om eens bij ons gast te zijn? Geef u dan snel op via paula@zuiddoetsamen.nl of bel 055-3125076 en kom dan gezellig met ons meekletsen!