ZUID DOET SAMEN met… het Hoornbeeck College

Het Hoornbeeck College is in de ‘Keuzegids’ van het Middelbaar Beroeps Onderwijs al voor de zesde keer op rij verkozen tot het beste ROC (Regionaal Onderwijs Centrum) van Nederland. Die gids laat zien hoe de verschillende colleges in het middelbaar beroepsonderwijs scoren op onderdelen als studenttevredenheid, slagingspercentages en beoordelingen door de onderwijsinspectie. Dat is dus goed gezelschap voor ‘Zuid Doet Samen’!

Eén van de opleidingen die je aan het Hoornbeeck College kunt volgen is die van ‘Helpende Zorg en Welzijn’. De leerlingen die deze opleiding volgen willen van de zorg hun vak maken. ‘Zorgen’ is helemaal hun ding: ze genieten ervan om te kunnen helpen. Maar om dat professioneel te kunnen doen, heb je er wel een goede opleiding voor nodig, en bij een goede opleiding hoort een goed begeleide stage.

Mevrouw Jenneke Haase (hier tijdens de opname van het 'Geluid van Zuid') begeleidt de stagiairs vanuit het Hoornbeeck College
Mevrouw Jenneke Haase (hier tijdens de opname van het ‘Geluid van Zuid’) begeleidt de stagiairs vanuit het Hoornbeeck College

Zuid Doet Samen en het Hoornbeeck College hebben elkaar gevonden bij het bieden van zulke praktijkervaring aan deze jongeren, die zich willen oefenen in hun verzorgende, begeleidende en huishoudelijke taken. Eind november 2014 zijn 9 leerlingen van de opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ bij Zuid Doet Samen ‘ingestroomd’ en begonnen aan hun stage van tien weken. Bij het schrijven van deze ‘tussenstand’ kunnen we zeggen dat zowel de studenten als de ouderen deze stage als zeer succesvol ervaren. Door deze nieuwe contacten weten we ook dat er ouderen zijn die deze jongeren graag iets leren, in de trant van ‘vroeger deden wij dat en dat zo en zo’. Zo zijn er al studenten die nu precies weten hoe je ‘draadjesvlees’ moet klaarmaken! Dat is niet alleen leuk voor de degene die dat heeft kunnen doorgeven, maar het kan ook heel goed van pas komen in hun toekomstig werk als helpende.

En dat deze jongeren echt super gemotiveerd zijn, mag wel blijken uit het feit dat ze – geheel op eigen initiatief! – op 17 december een zeer geslaagde kerstlunch voor al hun nieuwe stage contacten georganiseerd hebben in buurthuis ‘Ons Honk’.

Lunz - dec 14

In februari loopt deze eerste stageperiode af en het is nu al wel duidelijk dat Zuid Doet Samen en het Hoornbeeck College hiermee samen verder zullen gaan en dat er nog (veel) meer studenten zullen volgen. En dat gaat veel verder dan alleen het bieden van huishoudelijke hulp en gezelschap: voor de studenten is dit een belangrijke praktijkervaring, waarbij voor velen ‘het kwartje valt’ van de theorielessen. Voor de ouderen waar de studenten langsgaan is het duidelijk een belangrijke verbetering van hun welzijn en welbevinden. De mensen die het leuk vinden om ook als stage adres te worden opgenomen, kunnen dit met een mailtje laten weten aan mechelien@zuiddoetsamen.nl of bellen met 06 372 845 86.

Voorlichting over veranderingen in de zorg

Over het thema ‘Veranderingen in de zorg’ gaf ‘Zuid Doet Samen’ tussen eind oktober en half november vier voorlichtings-bijeenkomsten in de verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid. De avonden waren een overtuigend succes en er is volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en met de mensen van het team van ‘Zuid Doet Samen’ te praten.

De avonden werden georganiseerd in De Graanhof (dinsdagavond 28 oktober), Buurthuis Maasstraat (woensdagavond 29 oktober), de Alliage (donderdagavond 6 november) en in de Avondzon (op dinsdagavond 11 november).

Graanhof 002

Maasstraat from IMG_1703 - modified
Veel belangstelling en een levendige discussie

 

Gemeente op bezoek bij Zuid Doet Samen

Op donderdagmiddag 16 oktober stond alles klaar in Dok Zuid om de mensen van de gemeente te ontvangen die zich in Apeldoorn op bestuurlijk niveau met de veranderingen in de zorg bezighouden. Het programma bestond uit a) een toelichting door Mechelien Burghout en Ton Kunneman over de aansluiting op hun eerdere presentatie aan de gemeente van afgelopen juni in het stadhuis en b) een presentatie door de buurtassistenten over hun opleiding en werk.

IMG_1402

 

In de pauze gingen de buurtassistenten van ‘Zuid Doet Samen’ en de gemeentevertegenwoordigers met elkaar in een informatief gesprek. Daarna vertelde Dr. Joke de Vries van het Expertisecentrum voor Menselijke Waarden en Professionaliteit over haar ervaringen bij de opleiding van de buurtassistenten met haar cursus ‘Naar een gezondheidsgerichte benadering’. Daarnaast haakte ze in op het rapport ‘De Kanteling als Kompas’ (onderzoek Sturing Zorg en Welzijn) van de Rekenkamercommissie van gemeente Apeldoorn, verschenen in september 2014. Tot slot ging Joke ook nog in op het project om de effecten van de deur-tot-deur benadering van Zuid Doet Samen wetenschappelijk te volgen en te analyseren. We kijken met plezier op deze middag terug!

Geen pleinvrees bij team Zuid Doet Samen

Op de markt op het Schubertplein, achter de kraam met de loempia's uit Viet-Nam, spreekt Aart met een geïnteresseerde voorbijganger
Op de markt op het Schubertplein, achter de kraam met de loempia’s uit Viet-Nam, spreekt Aart met een geïnteresseerde voorbijganger

Sinds september staan leden van het team van ‘Zuid Doet Samen’ iedere vrijdagochtend op drie van de pleinen in Apeldoorn-Zuid: het Schubertplein, het Adelaarsplein en het Monseigneur Nolensplein (beter bekend als winkelcentrum ‘de Kayershof’). Het doel is in de eerste plaats om de bewoners met het bestaan van ‘Zuid Doet Samen’ vertrouwd te maken, en soms kunnen zij de mensen ook al gelijk handige informatie geven over de veranderingen in de zorg. Want iedereen weet wel dat er veel veranderen gaat, maar hoe en wat nu precies, dat is vaak toch nog niet helemaal duidelijk. De mensen van het team kunnen de bewoners die daarin geïnteresseerd zijn ook gelijk lid maken van de buurtcoöperatie. Dat kost een tientje per jaar, oftewel: nog geen 85 cent per maand.

426+ - IMG_1288 - modified_resize