Alle berichten van Gerjan

The Right to Challenge

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

Het Right to Challenge is het recht om uit te dagen. Inmiddels is dit recht vastgelegd in de wet. De burger heeft het recht de overheid uit te dagen om taken die de overheid doet, door burgers over te laten nemen Dat kan als burgers denken dat ze het beter kunnen dan de overheid. 

In heel Nederland schieten de bewonerscoöperaties als paddenstoelen uit de grond. Bewoners die de handen ineenslaan en samen dingen gaan doen die het leven in de buurt beter maken. Daar waar de overheid zich terugtrekt bijvoorbeeld. Maar ook als de overheid zich niet terugtrekt. Als burgers van mening zijn dat het werk dat de gemeente doet beter door burgers uitgevoerd kan worden, krijgen ze nu een kans. En met name op het gebied van zorg komt dat steeds meer voor. 

Waarom kunnen burgers het beter? Dat geldt niet voor alles natuurlijk, maar in principe hebben burgers beter zicht op de praktijk van het leven. Bij de gemeente worden de plannen op afstand bedacht en dat geeft in de praktijk soms weer grote problemen. Dus vaak hebben burgers een voorsprong. 

En denk dan niet per se aan vrijwilligers werk. Dat kan ook, maar er kan ook geld aan te pas komen. Wat de overheid doet kost geld en dat geld kan naar de burgers overgeheveld worden. Die kunnen er dan weer betaalde banen van maken. De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (Zuid doet samen) krijgt ook geld van de gemeente om taken die anders door anderen gedaan zouden worden, te betalen. Subsidie uit de WMO. Onze buurtassistenten bijvoorbeeld. Wij proberen onze buurten leefbaarder te maken.  En de zelfredzaamheid van onze buurtbewoners te bevorderen. En door het omzien naar elkaar te stimuleren lukt dat erg aardig.

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

‘Mensen in Zuid zijn erg aardig en gastvrij!’

Tineke Kranenburg

Afgelopen jaar deed Tineke Kranenburg mee met de cursus buurtassistent. Inmiddels loopt ze met buurtassistent Rosalie mee in de wijk. ‘Ik vind het heel bijzonder hoeveel mensen mij vertellen. Mensen uit Zuid zijn open en ik vond het verassend dat mensen mij snel binnen uitnodigden. Heel gastvrij!’

Tineke was al een tijdje met pensioen toen ze in de krant las dat er een Buurtacademie was opgericht en dat er een cursus tot buurtassistent werd gegeven. ‘Ik kende Zuid Doet Samen al langer. Ik vond het een mooi initiatief. Bij Zuid Doet Samen gaat het niet om alleen voor jezelf te gaan maar juist om er ook voor elkaar te zijn.’ 

‘Daarom heb ik mij aangemeld voor de cursus. Ik vond het een inspirerende en gevarieerde cursus. Sommige dingen herkende ik, andere dingen waren nieuw en daardoor extra interessant. Nu loop ik mee met Rosalie in haar wijk. Dat samen optrekken met haar vind ik erg leuk.’

‘Ik vind het mooi om op deze manier iets zinvols te doen. Wat me erg bijblijft zijn de mooie gesprekken. Ik leer Zuid nu beter kennen en het is echt een leuke en gevarieerde wijk. Heel verschillende huizen en ook heel verschillende bewoners. Maar eigenlijk allemaal heel aardig!’    

Komt u met ons tuinieren?

Naast Ons Honk ligt een grote moestuin. Wij gaan hier onze eigen groenten verbouwen voor het koken in Ons Honk. Er zijn al een aantal vrijwilligers die bij ons tuinieren, maar we zoeken meer buurtbewoners die het leuk vinden om bij Ons Honk te tuinieren. Lijkt het u leuk om mee te doen? Laat het ons weten via info@zuiddoetsamen.nl, 055 – 312 5076 of loop binnen bij Ons Honk (Sperwerlaan 18)! 

Presentatie De Oude Heeze

Op zaterdag 11 mei organiseer ik een ochtend met presentaties over De Oude Heeze. Aan de hand van oude foto’s van De Heeze vertellen verschillende buurtbewoners over de geschiedenis van de buurt. Hiermee laten we wat zien over hoe de buurt er vroeger uitzag en hoe het leven in de buurt was. U bent zaterdag 11 mei van harte welkom tussen 10:30 en 12:00 (inloop 10:00) in De Graanhof, Graanhof 2 in Apeldoorn.

Heel graag tot dan!

Tomaz Pattiapon

Buurtassistent De Heeze

Ledenvergadering

Op dinsdag 21 mei houdt Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom om mee te denken en besluiten! De vergadering start om 19:30 (inloop 19:00) en duurt waarschijnlijk tot ongeveer 21:00. Alle leden krijgen de uitnodiging thuisgestuurd. 

Bent u mantelzorger? Of bent u een zorgvrager?

DAN BEN IK OP ZOEK NAAR U!

Mijn naam is Mechelien Burghout, ik werk bij Zuid Doet Samen. Wij zijn een ledencoöperatie voor, door en met de bewoners van Apeldoorn-Zuid. Uit onze ledenvergadering kwam de vraag om te onderzoeken welke behoeftes er zijn bij mantelzorgers en zorgvragers.Dat doe ik met de werkgroep mantelzorg. 

Wilt u mij daarbij helpen? U weet het beste wat voor u belangrijk en goed is! Dat wil ik graag van u horen.

Wanneer ben je mantelzorger?
U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.
Mantelzorg is meestal langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving.

Ik wil graag met u in gesprek, bijvoorbeeld over: 

  • Wat betekent het voor u om mantelzorger/zorgvrager te zijn?
  • Wat doet het met uw relatie? Als je afhankelijk bent of als je de “verzorger” bent.
  • Is er ook professionele zorg ingeschakeld, of doet u alles zelf?
  • Durft u hulp te vragen? Aan kinderen, familie, buren, vrienden? Is er begrip voor uw situatie?
  • Wat vindt u belangrijk? Wat is er echt aan ondersteuning en hulp nodig? Waar loopt u tegen aan?
  • Hoe ziet u de toekomst voor u? Waar droomt u van?

U helpt ons om goede keuzes te maken voor de toekomst door uw verhaal te vertellen! Ik kom graag naar u luisteren. Ik ben bereikbaar op 06 – 1562 5104 of mechelien@zuiddoetsamen.nl.
Meer informatie over Zuid Doet Samen vindt u op www.zuiddoetsamen.nlof kunt u vragen tijdens ons gesprek.

Buurtassistent in spé Kees: ‘Werken vanuit mijn gevoel’

Kees van Buchem

Sinds kort is ons team van buurtassistenten uitgebreid. Aad, Kees en Tineke hebben de opleiding tot buurtassistent gevolgd en lopen nu met de ervaren buurtassistenten mee in de wijk. Vorige maand stelden we Aad aan u voor in deze krant, deze maand is de beurt aan Kees. ‘Ik wil graag wat voor mensen betekenen!’ 

Voor hij met pensioen ging, werkte Kees van Buchem lange tijd in het speciaal onderwijs bij de Hoenderloo Groep. ‘Mooi werk, waarbij een band opbouwen en werken aan vertrouwen belangrijk waren. In het begin van mijn loopbaan werkte ik in het bedrijfsleven, maar in het speciaal onderwijs kon ik echt vanuit mijn hart werken.’

‘Na mijn pensioen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Onder andere maaltijden bezorgen aan ouderen in Apeldoorn-Zuid. Daarbij maakte ik vaak een praatje met de ouderen en bouwde een band met ze op. Toen ik de advertentie zag voor de cursus buurtassistent werd ik enthousiast. Ik belde op en toen bleek de cursus die dag al te beginnen. Zo zat ik diezelfde avond nog in Ons Honk om deel te nemen aan de cursus.’ 

‘Ik vond het een boeiende cursus waarvan ik veel geleerd heb. Alleen al de deelnemers met verschillende achtergronden maakten het de moeite waard. Ik heb verder vooral geleerd om dieper in gesprek met mensen te komen. Inmiddels loop ik een aantal weken mee in de praktijk. Het is leuk om te doen. Soms hoor je nee en willen mensen geen gesprek aangaan. Maar vaak kan ik een gesprek aanknopen. Het is leuk als je dan wat voor iemand kunt betekenen. Het mooiste aan het werk als buurtassistent vind ik dat het echt vanuit mijn gevoel kan doen!’ 

Geen tekort aan tekorten

Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid.

De laatste weken kun je geen krant opslaan of er is sprake van een tekort. Vooral op het gebied van de gezondheidszorg in Apeldoorn. Maar wat betekent dat nou concreet? Zijn de pillen op? Gaan de dokters staken omdat ze hun geld niet krijgen? Zijn de ziekenhuizen wegens geldgebrek maar halve dagen open? 

Zelf had ik onlangs een tekort aan vitamine d. Nou, dat heb ik geweten. Pijn in al mijn spieren, hoofdpijn, moe. Ben naar de dokter geweest. Die zag al gauw wat het was, typte een recept in de computer, verwees me naar de apotheek en meldde dat ik over 4 weken moest langskomen om te kijken of het beter was. Na 2 weken was ik het alweer vergeten dat ik een tekort had. 

Alleen in de kranten bleven de tekorten me aangrijnzen. Kreeg de neiging op zoek te gaan naar de plaatsen waar ik die tekorten zou kunnen zien. Dat viel niet mee. Sprak onder meer met een mijnheer die te bijna te laat in het ziekenhuis was gekomen, omdat de benzine op was. Maar dat was niet het gevolg van de bezuinigingen. Gewoon vergeten te tanken. Kwam wel veel tekort aan aandacht tegen. Sommige mensen voelden zich wel ziek daardoor. De sociaal cultureel medewerker die de eenzame mensen “behandelde” zag wel een duidelijk effect van de bezuinigingen. Er was een groot tekort aan mensen zoals hij die eenzame mensen behandelde. Altijd hetzelfde met die gemeente. Ze zitten te ver van de realiteit…  

Ton Kunneman

Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid